District Zuid

Vacature Secretaris District Zuid

Humanitas zoekt voor het bestuur van District Zuid (Brabant en Limburg)

een enthousiast bestuurslid

voor de portefeuille Secretaris van het Districtsbestuur

(onbezoldigd)

Ken je ons?
Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van diverse activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. 

Binnen Humanitas District Zuid geven ruim 2.100 vrijwilligers vanuit 11 afdelingen aan ruim 5.700 mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen (www.humanitas.nl/district/zuid).

In een snel veranderende omgeving werkt het District Zuid aan de ambities voor de komende jaren. Het districtsbestuur is op zoek naar een enthousiaste collega, die mee willen werken aan het realiseren van die ambities. Het districtsbestuur is verantwoordelijk voor de coördinatie in District Zuid en vervult een rol in ondersteuning en advisering van de 11 afdelingsbesturen, faciliteert en verbindt, monitort en evalueert, houdt toezicht, structureert de informatiestromen en schakelt tussen het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen.

Wat kan jij voor ons doen?
Je bent bereid je actief in te zetten (voor minimaal ca. 2 dagdelen per week) en te binden voor een periode van 4 jaar. Je woont in Brabant of Limburg.

Daarnaast ben je iemand met:

 • Bestuurlijke ervaring en ervaring in gericht netwerken en lobbyen
 • Kennis van en gevoel voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen
 • Hart voor vrijwilligerswerk
 • Kennis van en gevoel voor geautomatiseerde systemen
 • Affiniteit met communicatie/PR en organisatievermogen
 • Affiniteit met de doelstellingen en werkwijze van de Vereniging Humanitas als ook met thema’s als Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Verlies, Deskundigheidsbevordering en Detentie.
 • Houdt toezicht op gemaakte afspraken en verzorgt (interne) bestuurlijke communicatie.
 • Dienstverlenende instelling en teamspeler

En ben je gericht op:

 • In teamverband zaken voor elkaar krijgen in een complexe organisatie (verschillende niveaus in bestuurlijke en beroepsorganisatie)
 • Het behalen van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in het districtswerkplan
 • Samen met districtsconsulent op desbetreffende portefeuille een goed functionerend netwerk van afdelingsbestuurders te onderhouden en aan te sturen
 • Het zien en benutten van kansen en mogelijkheden binnen de desbetreffende portefeuille

Wat kunnen wij voor jou doen?
Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook bestuurders, “geschoold” aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen. Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond). 

Wil je meedoen?
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Ron Derkx, Sr. Manager District & Dienstverlening Humanitas Zuid. (085 0448631) of Ron Seelen, Plv. Voorzitter Districtsbestuur (mobiel: 06 53879741).
Reacties (motivatiebrief plus cv) graag zenden aan info.zuid@humanitas.nl onder vermelding van “vacature districtsbestuur”.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar overzicht