Districtsbestuur en medewerkers districtskantoor

Het districtsbestuur ondersteunt de afdelingen, houdt toezicht op het functioneren van de afdelingen en is de schakel in communicatie tussen het hoofdbestuur en de afdelingen.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door een kleine werkorganisatie.

 DISTRICTSBESTUUR

Bettina Haarbosch, voorzitter
thema’s: ‘Deskundigheidsbevordering’ en ‘Bestuurderscursus’
afdeling: Midden-Holland
 
Christiaan Toussaint, secretaris
thema’s: ‘Jong Humanitas'
afdeling: Lansingerland
 
Joost Verbakel, portefeuillehouder Financiën
afdeling: Gorinchem
 
Lise Broekaar, lid bestuur
thema’s: ’Rouw en Verlies’ en ’Eenzaamheid’
afdelingen: Nieuwe Waterweg Noord, Haagland
 
Georgina Doornweerd, lid bestuur
thema’s: ‘Opvoeden’ en ‘Opgroeien’
afdelingen: Drechtsteden, Voorne-Putten Rozenburg
 
Maryam Eftekhari, lid bestuur
thema: ‘BOR’
afdelingen: Zoetermeer, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee
 
Sophia Schwarz, lid bestuur
afdeling: Delft, Rijnland (waarnemend)

MEDEWERKERS DISTRICTSKANTOOR

De werkorganisatie van het district Zuidwest

Marcelle Senden, sr. Manager District & Dienstverlening
 
Jannie Beukers, consulent
thema's: ‘BOR’, ‘Eenzaamheid’ en ‘Rouw en Verlies’
afdelingen: Delft, Gorinchem, Haagland, Voorne-Putten Rozenburg
 
Nancy Dobbe, consulent
afdelingen: Lansingerland, Rijnland, Zoetermeer
 
Brahim Seali, consulent
thema's: ‘Opvoeden’ en ‘Opgroeien’
afdelingen: Drechtsteden, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee,
Midden-Holland, Nieuwe Waterweg Noord, Zeeland
 
Ruben van Zeijl, consulent
thema's: ‘Fondsenwerving’
 
Safiri Uiterloo, assistent controller
 
Marjo Varossieau, officemanager
 
Ivonne Angermille, secretaresse