District Zuidwest

Districtsbestuur en medewerkers districtskantoor

Het districtsbestuur ondersteunt de afdelingen, houdt toezicht op het functioneren van de afdelingen en is de schakel in communicatie tussen het hoofdbestuur en de afdelingen.

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door een kleine werkorganisatie.

SAMENSTELLING DISTRICTSBESTUUR

Bettina Haarbosch; voorzitter - "Deskundigheidsbevordering"    

Vacature , portefeuillehouder financiën - "Fondsenwerving en Acquisitie" en "Financiën"

Christiaan Toussaint, secretaris 

Joost Verbakel, lid bestuur - "Thuisadministratie"

Georgina Doornweerd, lid bestuur - "Opvoeden" en "Opgroeien"

Lise Broekaar, lid bestuur - "Rouw en Verlies" en "Eenzaamheid"

                                     

Medewerkers districtskantoor

De werkorganisatie van het district Zuidwest

Districtsmanager: Marcelle Senden

Consulenten:

Jannie Beukers; thema's Eenzaamheid en Rouw en Verlies                         

Nancy Dobbe 

Brahim Seali; thema's Opvoeden en Opgroeien                      

Ruben van Zeijl; thema's Fondsenwerving en Thuisadministratie

Assistent controller; Safiri Uiterloo  

Officemanager: Marjo Varossieau

Secretariaat: Karin Blok        
VERDELING AFDELINGEN

Zoetermeer - Daniëlle Aldershoff en Nancy Dobbe

Rijnland - Bettine Haarbosch en Nancy Dobbe

Nieuwe Waterweg Noord - Lise Broekaar en Brahim Seali

Zeeland - Daniëlle Aldershoff en Brahim Seali

Haagland - Lise Broekaar en Jannie Beukers

Gorinchem - Joost Verbakel en Brahim Seali

Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee - Joost Verbakel en Brahim Seali

Delft - Lars Hooning en Jannie Beukers

Drechtsteden - Georgina Doornweerd en Barhim Seali

Lansingerland - Christiaan Toussaint en Nancy Dobbe

Midden-Holland - Bettine Haarbosch en Brahim Seali
 
Voorne Putten Rozenburg - Georgina Doornweerd en Jannie Beukers