Deskundigheidsbevordering en bijeenkomsten

voor Humanitas vrijwilligers en medewerkers

Humanitas vindt het belangrijk om de vrijwilligers goed voor te bereiden op hun werk. Om ervoor te zorgen dat niemand ongeschoold op pad gaat, worden in het district trainingen gegeven.

Onderstaand tref je een overzicht aan van het aanbod van Humanitas district Zuidwest in de tweede helft van het jaar 2019. De trainingen en bijeenkomsten zijn bestemd voor alle Humanitas vrijwilligers en medewerkers die actief zijn (of worden) binnen het district.

In de kolom rechts is per training/bijeenkomst nadere informatie beschikbaar, zoals een korte omschrijving, datum, tijd, locatie, doel en wat de doelgroep is.

We nodigen je van harte uit om deel te nemen.

DATA TRAININGEN EN BIJEENKOMSTEN

14 september Basistraining ‘Besturen bij Humanitas’
21 september en 5 oktober Basistraining ‘Thuisadministratie’
26 september en 31 oktober Basistraining ‘De coördinator bij Humanitas’
16 november en 23 november Basistraining ‘Thuisadministratie’

Voor een totaaloverzicht verwijzen we je naar het document ‘Deskundigheidsbevorderingsplan Zuidwest najaar 2019’, dat binnenkort te vinden is op de Kennisbank van Humanitas.

VOORWAARDEN DEELNAME

  • Aanmelden voor de trainingen/bijeenkomsten kan per e-mail (info.zuidwest@humanitas.nl) tot uiterlijk 1 week voor de betreffende training/bijeenkomst. Geef je naam, telefoonnummer, e-mailadres en functie door, evenals de naam van de afdeling.
  • Deelname is gratis voor Humanitas vrijwilligers en medewerkers, tenzij anders vermeld.
  • Aanmelden is niet vrijblijvend. Als je je hebt aangemeld, dan rekenen wij op je!
    Wanneer je onverhoopt toch bent verhinderd, dan kun je je afmelden via telefoonnummer 070 3584284 of via info.zuidwest@humanitas.nl.
  • Wanneer blijkt dat het maximale aantal deelnemers wordt overschreden, dan hanteren wij een wachtlijst. Bij onvoldoende deelnemers wordt een training geannuleerd. In voorkomende gevallen ontvang je daar tijdig bericht van.

NB. Ben je vrijwilliger, maar niet werkzaam bij Humanitas, dan kun je ook enkele interessante online-trainingen volgen. Klik hiervoor op deze link www.humanitas.nl/over-ons/trainingen-voor-vrijwilligers