Leergang Diversiteit en Sensitiviteit

Dit betreft een training georganiseerd door:

Divers Den Haag

Vrijwilligers van Humanitas Zuidwest mogen gratis deelnemen. Reiskosten dienen wel uit eigen activiteitenbudget betaald te worden, dus overleg vooraf met je bestuur. Vrijwilligers kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Divers Den Haag.

Voor 5 beroepskrachten Zuidwest (per jaar) is er budget vanuit het District beschikbaar. Belangstellende beroepskrachten kunnen hun interesse aangeven bij de eigen leidinggevende.
Je krijgt dan te horen of er plaats is (volgorde van aanmelding). De sessies gelden als werktijd; de thuisactiviteiten als eigen tijd.

Voor aanmelding, data, locatie en inhoud:

https://www.diversdenhaag.nl/leergang-diversiteit-en-cultuursensitiviteit

 

VOOR WIE

Doelgroep: uitvoerende-, co√∂rdinerende- en bestuurlijke vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas Zuidwest