Leergang Diversiteit en Sensitiviteit

Een verkenning van vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving.

INHOUD

Dit betreft een training georganiseerd door Divers Den Haag.

In deze interactieve leergang worden vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk van welzijn en zorg vanuit het perspectief van de superdiverse samenleving verkend. Thema’s die aan bod komen zijn: balanceren tussen gelijkheid en verschil; zin en onzin van cultuur; omgaan met verantwoordelijkheid en weerstand: de rol van de leidinggevende en de vrijwilliger; omgaan met weerstand; de randvoorwaarden om het verschil te kunnen maken, etc.

Vrijwilligers van Humanitas Zuidwest mogen gratis deelnemen. Reiskosten dienen wel uit eigen activiteitenbudget betaald te worden, dus overleg vooraf met je bestuur. Vrijwilligers kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij Divers Den Haag.

Beroepskrachten Zuidwest kunnen deelnemen met financiering uit eigen Loopbaanbudget (LBB), in overleg met de leidinggevende. De sessies gelden als werktijd; de thuisactiviteiten als eigen tijd.

 

VOOR WIE

Doelgroep: uitvoerende-, coördinerende- en bestuurlijke vrijwilligers en beroepskrachten van Humanitas Zuidwest

 

DATUM EN LOCATIE

Voor aanmelding, data, locatie en inhoud:

https://www.diversdenhaag.nl/leergang-diversiteit-en-cultuursensitiviteit