Open intervisiebijeenkomsten

Onderling ervaringen uitwisselen en van elkaar leren voor coördinatoren en bestuurders.

INHOUD

Zoals het voor uitvoerende vrijwilligers heel belangrijk en prettig is om onderling ervaringen uit te kunnen wisselen en van elkaar te leren, zo is dat ook zo voor coördinatoren en bestuurders. Op de open intervisiebijeenkomsten gebeurt dit op een gestructureerde wijze, aan de hand van een eenvoudige methode, onder begeleiding van een van onze trainers. Deelnemers brengen een praktijkdilemma in en formuleren een leervraag. Aan de hand van open vragen vanuit de groep wordt gewerkt aan bewustwording, versterken van vertrouwen en van eigen kwaliteiten. Geef je als coördinator intervisie aan vrijwilligers, dan versterk je je kwaliteiten daarvoor dus ook indirect.

Heb jij behoefte aan deze vorm van begeleiding, benut dan dit aanbod!

 

DOEL EN VOOR WIE

Doel: inhoudelijke begeleiding door begeleide intervisie.

Doelgroep: coördinatoren en bestuurders.

 

DATA EN LOCATIE

7 april, 13.30-15.30 uur

17 november, 13.30-15.30 uur

Districtskantoor Zuidwest, Laan 20, 2512 GN Den Haag