District Zuidwest

Verdiepingsbijeenkomsten

In 2019 worden diverse verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd, waarin nader wordt ingegaan op een thema dat interessant is voor verschillende activiteiten, vanuit verschillende rollen.

THEMA:   Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  

INHOUD

De AVG is van kracht sinds 25 mei 2018 en heeft ook impact op de manier waarop we binnen Humanitas om moeten gaan met persoonsgegevens. De eerste informatie al wat weggezakt? Voor jou nog “een ver van je bed-show”? Je er nog niet zo in verdiept en juist veel vragen? Dilemma’s waar je tegenaan loopt en die je wilt inbrengen? Benut deze kans tot verdieping! De bijeenkomst zal een praktische insteek hebben met gelegenheid tot onderlinge uitwisseling. 

 

DOEL EN VOOR WIE

Doel: Inhoudelijke verdieping m.b.t. de impact van de AVG op de Humanitas-praktijk
          (uitleg, tips, handvatten, vragen, dilemma’s)

Doelgroep: uitvoerende-, coördinerende- en bestuurlijke vrijwilligers, trainers
                     en beroepskrachten

 

DATUM EN LOCATIE

6 maart, 18.30-21.00 uur* (gelegenheid tot broodmaaltijd om 18.00 uur)

Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2, 3314 LC Dordrecht

 

* Deze bijeenkomst sluit in tijd aan bij de open intervisiebijeenkomst.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

THEMA:   Diversiteit

 

INHOUD

Mensen uit alle delen van het land en met hele diverse achtergronden vormen samen met ons de samenleving. Vrijwilligers van Humanitas helpen dan ook een grote verscheidenheid aan deelnemers. Deze diversiteit aan deelnemers vraagt van vrijwilligers soms nieuwe kennis en vaardigheden om hen goed op weg te helpen. Humanitas wil eveneens de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

 

DOEL EN VOOR WIE

Doel: met elkaar aan de slag om samen het verschil te maken en te werken aan
           een inclusief Humanitas

Doelgroep: uitvoerende-, coördinerende- en bestuurlijke vrijwilligers, trainers
                     en beroepskrachten

 

DATUM EN LOCATIE

15 juni, 10.00-15.00 uur* (inclusief lunch)

Pauluskerk, Albertine Agnesstraat 2, 3314 LC Dordrecht