District Zuidwest

Trainingen

In 2015 is de wens geuit door afdelingen in District Zuidwest om sommige basistrainingen voor vrijwilligers district breed  te organiseren en faciliteren.

Het gaat hierbij met name om de bestuurderstraining, de basistraining voor coördinatoren, de train-de-trainer en de basistraining TA (Thuisadministratie) voor uitvoerende vrijwilligers.

In 2016 is akkoord gegeven aan het plan deskundigheidsbevordering en is er een aanvraag gegaan naar fondsen voor de benodigde financiën, waarvan een gedeelte nu is toegezegd.

Het uitgangspunt is, dat het District in 2017 en 2018 vanuit deze gelden bovengenoemde trainingen structureel aanbiedt, zo veel mogelijk op twee locaties (Den Haag en Dordrecht).

Deskundigheidsbevordering Humanitas District Zuidwest

Inleiding

In 2015 is de wens geuit door afdelingen in District Zuidwest om sommige basistrainingen voor vrijwilligers district breed  te organiseren en faciliteren.

Het gaat hierbij met name om de bestuurderstraining, de basistraining voor coördinatoren, de train-de-trainer en de basistraining TA (Thuisadministratie) voor uitvoerende vrijwilligers.

In 2016 is akkoord gegeven aan het plan deskundigheidsbevordering en is er een aanvraag gegaan naar fondsen voor de benodigde financiën, waarvan een gedeelte nu is toegezegd.

Het uitgangspunt is, dat het District in 2017 en 2018 vanuit deze gelden bovengenoemde trainingen structureel aanbiedt, zo veel mogelijk op twee locaties (Den Haag en Dordrecht).Desgevraagd kunnen ook (extra) trainingen of workshops op eigen afdelingslocatie georganiseerd worden, mits er voldoende deelnemers zijn.

Deze trainingen worden verzorgd door (vrijwillig of betaalde) trainers vanuit het District.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de consulent deskundigheidsbevordering.

Het cursusmateriaal dat gebruikt wordt, is gebaseerd op lesstof dat ontwikkeld is door de Humanitas Academie. 

2017 en 2018 kunnen gezien worden als een “overgangsfase” waarin in afstemming met de besturen besproken zal worden hoe deskundigheidsbevordering ook in de toekomst structureel zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

Het District nodigt u van harte uit om deel te nemen aan dit trainingsaanbod!

Werkwijze

In bijgaand overzicht deskundigheidsbevordering Overzicht trainingen 2017 treft u de trainingen aan voor vrijwilligers, die in het voorjaar 2017 georganiseerd worden.

Sommige trainingen kunnen ook door betaalde medewerkers gevolgd worden.

In voorjaar 2017 staan, op verzoek, ook de basistraining Steun bij Verlies en de lotgenotengroep Rouw en Verlies op het programma. Hier worden extra kosten voor berekend, die in het overzicht vermeld staan. Deze trainingen worden gegeven in samenwerking met de Stichting Humanitas.

Aanmelden voor alle bijeenkomsten kan via info.zuidwest@humanitas.nl, tot één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Geeft u in uw mail naam, telefoonnummer en mailadres door, evenals naam van de afdeling en uw functie daarin.

U ontvangt een week van tevoren een bevestiging van deelname, eventueel aangevuld met opgave van (online) thuisactiviteiten ter voorbereiding. In de live-bijeenkomst(en) wordt er van uitgegaan, dat die voorbereidingen ook gedaan zijn.

Voor een optimale groepsgrootte wordt uitgegaan van 6-12 deelnemers.

De training gaat door bij voldoende aanmelding.

Wanneer blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn voor een bijeenkomst, dan ontvangt u uiterlijk een week van tevoren bericht van annulering.

Opgave voor een training is niet vrijblijvend. Als u zich opgeeft, dan rekenen wij op uw komst. Wanneer u onverhoopt toch bent verhinderd, dan kunt u zich afmelden via telefoonnummer 070- 3584284 of via info.zuidwest@humanitas.nl

Locaties

Mits anders vermeld, vinden de trainingen plaats op de volgende adressen:

In Den Haag (D-H*) op het Districtskantoor Humanitas Zuidwest, Laan 20.

En/of:

In Dordrecht (Dort**) in Zorgcentrum “De Prinsemarij”, Nassauweg 2 (hoofdingang).

Maaltijden

In het overzicht wordt vermeld als er gelegenheid is om gebruik te maken van een lunch of avond(brood)maaltijd. Is dat van toepassing op uw training, dan wordt er automatisch op u gerekend. Geeft u het alstublieft door als  dit anders is, of als er rekening gehouden moet worden met speciale wensen. 

Heeft u vragen, schroom dan niet om die te stellen! Wij wensen u leerzame trainingen.

Jannie Beukers

Consulent Deskundigheidsbevordering

06-35118684, j.beukers@humanitas.nl

Trainingen: 

Basistraining  “coördinatorschap bij Humanitas”

De “blended” training wordt in vier live-bijeenkomsten (modules) aangeboden, in een combinatie van twee modules (zie overzicht).

Bij elke module hoort een online-deel, dat de deelnemer thuis, ter voorbereiding, dient te volgen.

De informatie hieromtrent ontvangt de deelnemer met de bevestiging van deelname. Instroom op losse modules is ook mogelijk.

Het gaat om de volgende modules:

  1. Coördinator bij Humanitas

  2. Begeleiden van de (individuele) vrijwilliger

  3. Gespreksvaardigheden

  4. Begeleiden van groepen

Doel:               basisvoorbereiding op taken en verantwoordelijkheden als coördinator bij Humanitas

Doelgroep:      nieuwe (vrijwillige en betaalde) coördinatoren van activiteiten van Humanitas

Locatie:           Dordrecht

Data:               zie overzicht


Besturen bij Humanitas

De “blended” training bestaat uit 2 live-bijeenkomsten, voorafgegaan door een online-deel, gevolgd door een terugkombijeenkomst.

De informatie hieromtrent ontvangt de deelnemer met de bevestiging van deelname.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. de geschiedenis van de vereniging, de uitgangspunten van Humanitas, de organisatiestructuur, de taken en verantwoordelijkheden van het districts- en afdelingsbestuur en mogelijkheden tot ondersteuning binnen de vereniging. Ook is er veel ruimte voor uitwisseling en vragen.

Doel:               basisvoorbereiding op taken en verantwoordelijkheden als bestuurder bij Humanitas

Doelgroep:      nieuwe vrijwilligers binnen Districts-of afdelingsbestuur

Locatie:           Den Haag

Data:              zie overzicht

 

Train-de-trainer

De “blended” training bestaat uit één dag live-training, voorafgegaan door een online-deel met thuisactiviteit, opgevolgd door terugkombijeenkomsten (structureel 2x per jaar).

Voor de live-training bereidt de deelnemer een trainingsonderdeel voor (van 20 min) en presenteert dit voor de groep.

De informatie hieromtrent ontvangt de deelnemer met de bevestiging van deelname.

Het is de bedoeling om op deze manier een vrijwillige trainerspool op te bouwen, die ingezet kan worden binnen activiteiten, afdelingen en district. Deelnemers aan deze training kunnen extra trainerservaring opdoen als co-trainer in o.a. de coördinatorentraining.

Doelgroep: (coördinerende) vrijwilligers, die zich (willen gaan) inzetten voor trainen binnen de eigen activiteit (en/of “grootschaliger” binnen afdeling of district), met als profiel:  (bij voorkeur) HBO-opleiding,  ervaring met het geven van trainingen en het begeleiden van groepen.

Groep:             6-8 deelnemers

Locatie:           Den Haag

Datum:            zie overzicht

 

Basistraining Thuisadministratie

Deze “blended” training bestaat uit 3 live-bijeenkomsten, voorafgegaan door een online-deel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkzaamheden binnen Thuisadministratie, dilemma’s, grenzen, normen en waarden van Humanitas, gespreksvaardigheden, en activering.

NB: momenteel wordt er door de Humanitas Academie gewerkt aan een extra module “Motiverende gespreksvoering” (voorjaar 2017 gereed).

Let op: Coördinatoren van wie vrijwilligers deelnemen, dienen de 3de bijeenkomst mee te draaien.

Doelgroep:      nieuwe uitvoerende vrijwilligers Thuisadministratie

Locatie            :           Den Haag of (in overleg) op eigen locatie

Data:                 voor de training op 6, 13 en 20 febr. is aanmelding niet meer mogelijk

Extra trainingen: op aanvraag, in overleg

 

Basistraining Steun bij Verlies (aanmelding niet meer mogelijk)

Deze training bestaat uit 3 dagen live-training.

De training geeft de basisvoorbereiding op werkzaamheden binnen één-op-één maatjescontact met deelnemers met verlieservaringen.

Let op: Coördinatoren van wie vrijwilligers deelnemen, dienen de 3de bijeenkomst mee te draaien.

Doelgroep:      nieuwe coördinerende en uitvoerende vrijwilligers binnen de activiteit Steun bij Verlies

Locatie:           Den Haag

Kosten:            225,- p.p. (akkoord afdeling nodig; afd. krijgt naderhand factuur)

Data:               zie overzicht

 

Training Lotgenotengroep Steun bij Verlies

Deze training bestaat uit 2 live-bijeenkomsten en geeft handvatten voor het opzetten en begeleiden van een lotgenotengroep voor deelnemers met verlieservaringen.

Doelgroep:      coördinerende en uitvoerende vrijwilligers binnen de activiteit Steun bij Verlies, die de basistraining al hebben gevolgd.

Locatie:           Den Haag

Kosten:           150,- p.p. (akkoord afd. nodig; afd krijgt naderhand factuur)

Data:               zie overzicht

 

Workshop Docufiller (aanmelding niet meer mogelijk)

Je eigen Humanitas afdelingsflyers, factsheets, banners of posters maken ? Een e-nieuwsbrief opstellen en versturen? Het kan allemaal met onze applicatie Docufiller. Deze is speciaal ingericht op de PR-middelen van Humanitas. Helemaal in onze huisstijl zodat jij je op de inhoud kan concentreren. Al doende leer je, dus de cursus is erop gericht dat je direct aan de slag kunt.

Doelgroep:      alle belangstellenden binnen Humanitas

Datum:            zie overzicht (geef aan of je ’s middags of ’s avonds wil deelnemen en al dan geen gebruik wil maken van de broodmaaltijd)

Locatie:           Den Haag

Wat leer je:

-       De achtergrond van het merk Humanitas en de huisstijlelementen die je terugziet in de pr-middelen

-       De basisprincipes om met Docufiller te werken

-       Welke (nieuwe) sjablonen er zijn en uit welke vaste elementen die zijn opgebouwd

-       Omgaan met afbeeldingen en illustraties

-       Organiseren van je werkmap

-       Drukken, printen of, versturen van je eindproduct

En natuurlijk ga je oefenen.

Ben je al bekend met Docufiller dan is het bijwonen van de cursus een goeie opfrisser en nuttig om nader kennis te maken met de nieuwe sjablonen.

 Wat heb je nodig?

-       Een concept tekst voor een folder, flyer, factsheet of nieuwsbrief als oefenmateriaal.

-       Een laptop met wifi/internetverbinding.