District Zuidwest

Trainingen

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger "geschoold” aan de slag. Via de trainingen van de Humanitas Academie leer je Humanitas beter kennen.
Humanitas werkt met zowel E-learning als praktijk trainingen op diverse locaties binnen het district, gericht op de verschillende activiteiten.

Voorlopig programma 2017

Januari:

20  "Oordeel loos luisteren" te Den Haag

Februari:
06 Thuisadministratie module 1 te Den Haag
13 Thuisadministratie module 2 te Den Haag
20 Thuisadministratie module 3 te Den Haag
     Terugkom avond "besturen bij Humanitas" te Den Haag,
     datum nader te bepalen


April:
      Bestuurderscursus voorjaar 2017, eerste dagdeel d.m.v. 
      E-learning (zelfstudie)

Mei:
16 Bestuurderscursus voorjaar 2017, tweede dagdeel te Den Haag
30 Bestuurderscursus voorjaar 2017, derde dagdeel te Den Haag

Juni:

Juli:

Augustus:

September:
    Bestuurderscursus najaar 2017, eerste dagdeel d.m.v. 
    E-learning (zelfstudie)

Oktober: 
10 Bestuurderscursus najaar 2017 tweede dagdeel te Den Haag

November:
28 Bestuurderscursus najaar 2017 derde dagdeel te Den Haag
   
December:
02 Terugkomavond bestuurderscursus te Den Haag