District Zuidwest

Trainingen en gratis online trainingen

In 2015 is de wens geuit door afdelingen in District Zuidwest om sommige basistrainingen voor vrijwilligers district breed  te organiseren en faciliteren.

Het gaat hierbij met name om de bestuurderstraining, de basistraining voor coördinatoren, de train-de-trainer en de basistraining TA (Thuisadministratie) voor uitvoerende vrijwilligers.

In 2016 is akkoord gegeven aan het plan deskundigheidsbevordering en is er een aanvraag gegaan naar fondsen voor de benodigde financiën, waarvan een gedeelte nu is toegezegd.

Het uitgangspunt is, dat het District in 2017 en 2018 vanuit deze gelden bovengenoemde trainingen structureel aanbiedt, zo veel mogelijk op twee locaties (Den Haag en Dordrecht).

Deskundigheidsbevordering Humanitas District Zuidwest

Inleiding

In 2015 is de wens geuit door afdelingen in District Zuidwest om sommige basistrainingen voor vrijwilligers district breed  te organiseren en faciliteren.

Het gaat hierbij met name om de bestuurderstraining, de basistraining voor coördinatoren, de train-de-trainer en de basistraining TA (Thuisadministratie) voor uitvoerende vrijwilligers.

In 2016 is akkoord gegeven aan het plan deskundigheidsbevordering en is er een aanvraag gegaan naar fondsen voor de benodigde financiën, waarvan een gedeelte nu is toegezegd.

Het uitgangspunt is, dat het District in 2017 en 2018 vanuit deze gelden bovengenoemde trainingen structureel aanbiedt, zo veel mogelijk op twee locaties (Den Haag en Dordrecht).Desgevraagd kunnen ook (extra) trainingen of workshops op eigen afdelingslocatie georganiseerd worden, mits er voldoende deelnemers zijn.

Deze trainingen worden verzorgd door (vrijwillig of betaalde) trainers vanuit het District.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de consulent deskundigheidsbevordering.

Het cursusmateriaal dat gebruikt wordt, is gebaseerd op lesstof dat ontwikkeld is door de Humanitas Academie. 

2017 en 2018 kunnen gezien worden als een “overgangsfase” waarin in afstemming met de besturen besproken zal worden hoe deskundigheidsbevordering ook in de toekomst structureel zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden.

Het District nodigt u van harte uit om deel te nemen aan dit trainingsaanbod!

Werkwijze

In bijgaand overzicht deskundigheidsbevordering Overzicht trainingen 2017 treft u de trainingen aan voor vrijwilligers, die in het voorjaar 2017 georganiseerd worden.

Sommige trainingen kunnen ook door betaalde medewerkers gevolgd worden.

In voorjaar 2017 staan, op verzoek, ook de basistraining Steun bij Verlies en de lotgenotengroep Rouw en Verlies op het programma. Hier worden extra kosten voor berekend, die in het overzicht vermeld staan. Deze trainingen worden gegeven in samenwerking met de Stichting Humanitas.

Aanmelden voor alle bijeenkomsten kan via info.zuidwest@humanitas.nl, tot één week voor aanvang van de eerste bijeenkomst. Geeft u in uw mail naam, telefoonnummer en mailadres door, evenals naam van de afdeling en uw functie daarin.

U ontvangt een week van tevoren een bevestiging van deelname, eventueel aangevuld met opgave van (online) thuisactiviteiten ter voorbereiding. In de live-bijeenkomst(en) wordt er van uitgegaan, dat die voorbereidingen ook gedaan zijn.

Voor een optimale groepsgrootte wordt uitgegaan van 6-12 deelnemers.

De training gaat door bij voldoende aanmelding.

Wanneer blijkt dat er onvoldoende deelnemers zijn voor een bijeenkomst, dan ontvangt u uiterlijk een week van tevoren bericht van annulering.

Opgave voor een training is niet vrijblijvend. Als u zich opgeeft, dan rekenen wij op uw komst. Wanneer u onverhoopt toch bent verhinderd, dan kunt u zich afmelden via telefoonnummer 070- 3584284 of via info.zuidwest@humanitas.nl

Locaties

Mits anders vermeld, vinden de trainingen plaats op de volgende adressen:

In Den Haag (D-H*) op het Districtskantoor Humanitas Zuidwest, Laan 20.

En/of:

In Dordrecht (Dort**) in Pauluskerkzalencentrum.

Heeft u vragen, schroom dan niet om die te stellen! Wij wensen u leerzame trainingen.

Jannie Beukers

Consulent Deskundigheidsbevordering

06-35118684, j.beukers@humanitas.nl

Humanitas biedt gratis online trainingen  (klik op de link voor direct toegang tot de trainingen !) aan voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in het land. In overleg met 13 andere landelijke vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zijn zes onderwerpen uit ons bestaande trainingsaanbod gekozen die ook voor hen het meest relevant zijn. Een mooi aanbod wat de moeite waard is om te delen met je netwerk.

Aan de hand van oefeningen, filmpjes en achtergrondinformatie krijgen vrijwilligers en mantelzorgers in korte tijd handvatten over de volgende onderwerpen:

  • Empowerment
  • Omgaan met emoties
  • Grenzen stellen
  • Netwerken versterken
  • Vrijwilligers begeleiden
  • Versterkende gesprekken

Inmiddels hebben al meer dan 2000 mensen de trainingen bekeken.

 

Deze trainingen kunnen veel andere organisaties en mensen die anderen in een kwetsbare situatie ondersteunen helpen.