Bestuursleden

Humanitas organisatie

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Wij steunen mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. Bezuinigingen, transities van werkterrein zoals de AWBZ en WMO en snel veranderende werkelijkheden vragen om strategisch leiderschap. Tegelijkertijd heeft Humanitas ook stevige ambities voor de komende jaren. Kwaliteit, innovatie en flexibiliteit zijn hierin de sleutelwoorden.

Het bestuur van Humanitas Lansingerland heeft als primaire taak de lokale organisatie optimaal te laten functioneren en de uitvoering van alle activiteiten door vrijwilligers te ondersteunen. De lokale organisatie steunt op dit moment ruim 250 gezinnen en mensen. Dat doen we met hulp van ruim 150 enthousiaste vrijwilligers. We zijn er trots op dat we als organisatie een steun in de rug kunnen zijn voor steeds meer Lansingerlanders.

Wat wij vragen

  • Bestuurlijke ervaring, evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
  • Ervaring met het werken met zowel professionals, als met deskundige vrijwilligers
  • Een proactieve houding en gewend om te werken in teamverband
  • Vermogen om met informatie op afstand toch snel inzicht te krijgen in wat er speelt
  • Goede contactuele en communicatieve vaardigheden
  • Inzet van gemiddeld 1 à 2 dagdelen per week (onbezoldigd)  

Na een gedegen oriëntatie- en inwerkperiode eerste verantwoordelijke te worden voor één van de taken/posities in ons bestuur: portefeuillehouder, secretaris, penningmeester etc.

Wat wij bieden

  • Een uitdagende en veelzijdige functie in een organisatie in beweging
  • Vergoeding van gemaakte onkosten en een vrijwilligersverzekering
  • Betrokken en enthousiaste mede-bestuursleden
  • Een bestuurderscursus om de vereniging goed te leren kennen

Reageren

Uw motivatie met recent CV kunt u mailen naar lansingerland@humanitas.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie Bestuurslid of per post naar: Bestuur Humanitas Lansingerland, Postbus 74, 2650 AB Berkel en Rodenrijs, vermeld in de linkerbovenhoek: ‘Vacature’.

Terug naar overzicht