District Zuidwest

Portefeuille algemene bestuurstaken

Humanitas zoekt voor het bestuur van District Zuidwest (Zeeland en Zuid-Holland)
een enthousiast bestuurslid (onbezoldigd) voor

Portefeuille algemene bestuurstaken


Ken je ons?

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van
diverse activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun
eigen leven en mee te doen in de samenleving. Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er
zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen,
ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.
Binnen Humanitas District Zuidwest geven 2.700 vrijwilligers vanuit 12 afdelingen aan ruim 5.000
mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te
veranderen (www.humanitas.nl/district/zuidwest).
In een snel veranderende omgeving werkt het District Zuidwest aan de ambities voor de
komende jaren. Het districtsbestuur is op zoek naar een enthousiaste collega, die mee willen
werken aan het realiseren van die ambities. Het districtsbestuur is verantwoordelijk voor de
coördinatie in District Zuidwest en vervult een rol in ondersteuning en advisering van de 12
afdelingsbesturen, faciliteert en verbindt, monitort en evalueert, houdt toezicht, structureert de
informatiestromen en schakelt tussen het Hoofdbestuur en de afdelingsbesturen.


Wat kunnen wij voor jou doen?
Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook bestuurders, “geschoold” aan de slag. Via de
Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen. Wij
bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie
binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten
vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede
afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).


Wat kan jij voor ons doen?
Je bent bereid je actief in te zetten (ca. 4 uur per week) en te binden voor een periode van
4 jaar. Je woont in Zeeland of Zuid-Holland.
Daarnaast ben je iemand met
• Bestuurlijke ervaring
• Kennis van en gevoel voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen
• Hart voor vrijwilligerswerk
• Ervaring in gericht netwerken en lobbyen
• Affiniteit met thema’s als eenzaamheid, opvoeden, verlies, deskundigheidsbevordering en detentie.

En ben je gericht op
• In teamverband zaken voor elkaar krijgen in een complexe organisatie (verschillende niveaus in bestuurlijke en beroepsorganisatie)
• Het behalen van de doelstellingen en resultaten zoals verwoord in het districtswerkplan
• Samen met districtsconsulent op desbetreffende portefeuille een goed functionerend netwerk van afdelingsbestuurders te onderhouden en aan te sturen
• Het zien en benutten van kansen en mogelijkheden binnen de desbetreffende portefeuille


Wil je meedoen?
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met Marcelle Senden, Sr. Manager District
en Dienstverlening (070 3584 284) of Bettina Haarbosch, Voorzitter Districtsbestuur (06 44 19 17 24). Reacties (motivatiebrief plus cv) graag vóór 1 april 2019 zenden aan
info.zuidwest@humanitas.nl onder vermelding van “districtsbestuur”.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Terug naar overzicht