Humanitas afdeling Delft, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp zoekt een enthousiaste Portefeuillehouder PR en Communicatie

Ken je ons?

Het werk van de landelijke vrijwilligersorganisatie Humanitas doet ertoe. Door middel van verschillende activiteiten helpen Humanitas-vrijwilligers mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. We werken rond 6 thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Thuisadministratie en Detentie.

Onze hulp is gratis en altijd in de buurt; er zijn ruim 80 afdelingen in het land (www.humanitas.nl). Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging.

Humanitas waarden:

 • regie behouden over je eigen leven
 • samenleven op basis van gelijkwaardigheid
 • verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor een ander
 • vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de maatschappij, activiteiten daarop aanpassen.

Humanitas kent districten en daaronder ressorteren afdelingen. De afdeling Delft, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp kent zo’n 250 vrijwilligers die zo’n 200 mensen/ gezinnen helpen op verschillende thema’s.

Een afdelingsbestuur bestaat uit een team van 7 tot 9 bestuursleden dat zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aanstuurt. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is. Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid, de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan.

 

Wat kan jij voor ons doen?

Je bent bereid je actief in te zetten (ca. 4 uur per week) en te binden voor een periode van 4 jaar. Jij draagt er zorg voor dat de doelstellingen en de dienstverlening die wij verlenen bekend zijn bij de burgers in ons werkgebied Delfgauw, Delft, Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk. Tevens denk je mee op welke wijze wij het aantal leden en het aantal vrijwilligers kunnen verhogen. Daartoe is onze website www.humanitasdelft.nl actueel, staan er regelmatig artikelen in de lokale kranten en zijn we actief op social media. In 2020 bestaan we 75 jaar en dat is een uitgelezen moment om Humanitas in het algemeen en onze afdeling in het bijzonder voor het voetlicht te brengen.

Daarnaast ben je iemand met

 • Bestuurlijke vaardigheden
 • Kennis van social media, onderhouden van websites en public relations
 • Ervaring met netwerken en omgang met media
 • Hart voor vrijwilligerswerk

En ben je gericht op

 • In teamverband zaken voor elkaar krijgen (binnen afdeling en met district)
 • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk binnen je portefeuille
 • Het behalen van doelstellingen en resultaten zoals verwoord in het afdelingswerkplan

 

Wat kunnen wij voor jou doen?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook afdelingsbestuurders, ‘geschoold’ aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen.

Wij bieden binnen een prettig team van collega-bestuurders een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil de diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

 

Wil je meedoen?

Neem voor meer informatie contact op met Kees Lansbergen, beoogd voorzitter van de afdeling (keeslansbergen@humanitasdelft.nl, mobiel 06-11837225).

Terug naar overzicht