Vrijwillige coördinator Taalcoaching

Vrijwillige coördinator Taalcoaching (m/v)

 (tijdsinvestering: 6-8 uur per week)

Humanitas Midden-Holland helpt vluchtelingen uit Syrië, Eritrea en andere landen om in Nederland hun weg te vinden. In aansluiting op de cursussen inburgering en Nederlandse taal oefenen onze vrijwilligers een paar uur per week met inburgeraars, ze nemen huiswerk door en helpen hen kennis te maken met de Nederlandse cultuur. Om nieuwe inburgeraars te verbinden met de juiste vrijwilliger, om vrijwilligers te begeleiden en intervisiebijeenkomsten te organiseren, zoeken wij een vrijwillige coördinator Taalcoaching.

Heb je een achtergrond in het onderwijs, voel je je betrokken bij vluchtelingen in Nederland en heb je sympathie voor de uitgangspunten van Humanitas? Dan is dit een prachtige vrijwilligersfunctie voor jou! Humanitas biedt vrijwilligers begeleiding, training en een onkostenvergoeding.

Informatie en aanmelden: Ingrid van Hall, e-mail: ingrid.van.hall@humanitas-mh.nl, telefoon: 06-404 77 995.  

Terug naar overzicht