Ben jij de teambuilder (V/M) die zorgt dat Humanitas afdeling Eindhoven een nieuw te vormen vrijwillig bestuur krijgt?

De afdeling in Eindhoven, één van de grootste afdelingen van District Zuid met ongeveer 500 vrijwilligers, zoekt een bouwer (V/M) die begint met de vorming van een geheel nieuw afdelingsbestuur en die op termijn wellicht ook de voorzittersrol wil invullen.

Wij vragen hiervoor een vrijwilliger (V/M), die bij voorkeur:

  • beschikt over een lokaal netwerk in Eindhoven en omgeving, vooral op sociaal en bestuurlijk niveau;
  • dit kan en wil aanwenden voor het werven van potentiële vrijwillige bestuurders;
  • ondernemend en initiatiefrijk is;
  • kan verbinden en is gericht op samenwerking;
  • bij de ambitie van de voorzittersfunctie een eigen team van ongeveer vijf bestuurders samenstelt of anders eerst een beoogd voorzitter voordraagt die daarna samen met jou het team bijeenbrengt.

Als je nadere informatie wilt over deze functie, dan kun je contact op te nemen met Fred van Gulik, secretaris van District Zuid in Eindhoven, telefoon 0637275163. Aan hem kun je ook je belangstelling kenbaar maken, per post aan: Secretaris Humanitas District Zuid, t.a.v. F. van Gulik, Zernikestraat 11-13, 5612 HZ Eindhoven, of per email aan Secretaris.zuid@humanitas.nl .

Mocht je bij lezing van deze vacaturetekst belangstelling hebben voor één van de andere vrijwillige bestuursfuncties, dan nodigen wij je vanzelfsprekend uit tevens contact met ons op te nemen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

HUMANITAS ALS ORGANISATIE:

Humanitas is een vrijwilligersorganisatie met vijf districten. Binnen Humanitas verlenen landelijk ongeveer 25.000 vrijwilligers tijdelijke hulp aan deelnemers om weer zelfstandig in het leven verder te kunnen. De vrijwilligersorganisatie wordt ondersteund door een beroepsorganisatie.

Het landelijk bureau zetelt in Amsterdam. In meer dan 80 steden zijn afdelingen, van waaruit bestuurlijke vrijwilligers lokale projecten opzetten, hiervoor subsidie aanvragen bij onder meer gemeenten en andere instellingen, vrijwilligers werven en de hulpverlening door deze vrijwilligers vormgeven.

De hulpverlening betreft diverse activiteiten, b.v. financiële ondersteuning, eenzaamheidsbestrijding, rouwverwerking bij overlijden, hulp aan jongeren bij schulden of bij problemen op school, hulp bij opvoeding of bij echtscheiding, of aan gedetineerden die terugkeren in de maatschappij etc.

Op onze website: https://www.humanitas.nl/afdeling/eindhoven vind je onder meer info over al onze activiteiten en het werkgebied van de afdeling Eindhoven.

Terug naar overzicht