Sámen oplossingen bedenken is belangrijk

Toen Astrid door gezondheidsklachten moest stoppen met haar werk, voelde ze zich nog te jong om aan de zijlijn te blijven staan. Dus is ze nu actief als vrijwilliger bij Home-Start+, waar ze vooral gezinnen ondersteunt met een migratieachtergrond.

"De kinderen uit de gezinnen die ik help, hebben soms een taalachterstand, waardoor ze problemen met hun gedrag op school krijgen. Dat zorgt dan ook weer voor moeilijkheden in het gezin. Het is allemaal een beetje met elkaar verbonden. De kinderen waar ik tot nu toe mee te maken heb gehad, heb ik geholpen met de taal en met andere dingen die ze lastig vonden, zoals wereldoriëntatie. Het was belangrijk dat ze op een hoger niveau kwamen. Dan worden de gedragsproblemen minder en voelen de kinderen zich meer in hun kracht staan. Ook de ouders hebben vaak problemen met de Nederlandse taal. Ik ben bijvoorbeeld met een moeder mee geweest naar de IND. Zij wilde de Nederlandse nationaliteit krijgen en dat is gelukt!  

Wat dit werk mooi maakt, is dat je een inkijkje krijgt in andere culturen. En dat je merkt dat je hulp echt effect heeft. Daar doe je het toch voor. Soms is de begeleiding van een gezin best lastig. In een gezin zaten de ouders soms bij de opvoeding van de kinderen niet op één lijn. Moeder zei vaak nee als vader ja zei. Het was dus vooral belangrijk om de ouders op dezelfde lijn te krijgen en dat is uiteindelijk ook gelukt.

Het is bij dit werk belangrijk om je goed te kunnen inleven in een ander en ook échte interesse te hebben voor de gezinsleden. Zo creëer je een vertrouwensband waardoor je hulp sneller wordt geaccepteerd en er ook iets mee wordt gedaan. Je moet ook creatief zijn en echt samen oplossingen bedenken, zodat iedereen er verder mee kan. 

Werken als vrijwilliger bij Home-Start+ is voor mij als een warm bad. Hoe iedereen met elkaar omgaat, altijd met respect, altijd met belangstelling, dat vind ik echt supergoed. Ook hoe de coördinatoren hun werk doen, is echt geweldig. Het is heel fijn, dat ik hier ben terechtgekomen."

Lees meer over Home-Start+.