Workshop ‘Wijzer in veranderende overheidsfinancieringen’

Humanitas organiseert een workshop voor afdelingsbestuurders en consulenten over de doorlopende veranderingen in de financiering van het Sociale Domein.

Gemeenten mogen, tot op zekere hoogte, zelf bepalen voor welke financieringsvorm zij kiezen (subsidie, aangescherpte subsidie of aanbesteding in een bepaalde vorm). Om te doorzien met welke vorm je te maken hebt en te weten hoe je er effectief op inspeelt is het wenselijk om op de hoogte te zijn van deze vormen.

Ontwikkelingen die aan bod komen in de workshop.

  1. Passende financiële verhoudingen rijksoverheid en gemeentelijke financiën: overheveling gelden sociaal domein
    Vanuit het ministerie van Financiën is een beweging ingezet die de komende 2 tot 3 jaar zal worden afgewikkeld richting:
  • meer regioplannen en deals
  • niet geoormerkte gelden voor gemeenten.

Dit betekent dat gemeenten (niet alleen door eigen keuze, maar gestuurd door de rijksoverheid) zich meer en meer tot elkaar moeten gaan verhouden. Tevens krijgen gemeenten meer ruimte in het maken van keuzes in de prioritering en toekenning van (subsidie) gelden.

  1. Ontwikkelingen aanbestedingsregels
    De VNG is bezig met het aanpassen van de spelregels rondom ‘aanbestedingen’, o.a. met betrekking tot de looptijd van een aanbesteding en de voortzetting van aanbestedingscontracten. Humanitas heeft dat o.a. al ervaren bij de aanbesteding JEUGD, domein A. De gunning die Humanitas heeft verkregen geldt voor de komende 3 jaar. Bij een goede samenwerking wordt dit contract aansluitend met 3 jaar verlengd.
  2. Invloed wet ‘passend onderwijs’ op geldstromen rondom de ondersteuning van een gezin

Volgens de wet ‘passend onderwijs’ is een lokaal samenwerkingsverband verplicht het  ondersteuningsplan voor kind en gezin af te stemmen op het beleidsplan over de jeugdhulp van de gemeente. Soms is het ook nodig dat het onderwijs, jeugdhulp en de gemeente afstemmen over de individuele ondersteuning van een kind. Dit heeft  gevolgen voor de geldstromen rondom de ondersteuning van een gezin.

De workshop wordt gegeven door Intercoaches (een team van aanbestedingsspecialisten). Intercoaches zal de inhoudelijke kant van de workshop op een zeer praktische wijze vorm geven. 

Voor consulenten:

Datum en tijd: 14 maart 2019,  van 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Visiom, Barchman Wuytierslaan 10,  Amersfoort. 
Er is ruimte voor 20 personen

Voor afdelingsbestuurders:

Datum en tijd: 2 april 2019, van 18.00 tot 21.30 uur (we beginnen met soep en een broodje) 
Locatie: De Amershof,  Snouckaertlaan 11, Amersfoort.
Er is ruimte voor 25-30 personen

Meld je HIER aan! Na inschrijving ontvang je via e-mail een bevestiging van deelname.

Let op: inschrijven gaat op volgorde van aanmelding. Vol = vol.