Home-Start Groningen

Heb je een jong gezin, dan maak je veel voor het eerst mee. Vind je dit spannend? Een vrijwilliger van Home-Start kan je helpen.

Home-Start is een programma voor (opvoedings)ondersteuning aan gezinnen met kinderen (de jongste is onder de 18) die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Over het programma

Home-Start ondersteunt het gezin bij de opvoeding van de kinderen, biedt praktische hulp en vriendschappelijk contact. Ouders ervaren dit meestal als heel prettig. Ze kunnen bij de vrijwilliger hun verhaal kwijt en krijgen concrete steun bij het oplossen van hun problemen.
Home-Start ondersteunt  niet alleen ouders, maar geeft ook begeleiding aan de kinderen. Denk aan samen( buiten) spelen of het aanleren van sociale vaardigheden.
De coördinator van Home-Start zorgt voor een goede koppeling tussen het gezin en de vrijwilliger.

Wat kun je verwachten?

  • Ondersteuning van een vrijwilliger bij jou thuis

  • Persoonlijke aandacht, ondersteuning bij de opvoeding en bij praktische zaken 

  • De vrijwilliger biedt je vriendschappelijk contact en vertrouwen 

  • De ondersteuning van Home-Start is gratis

Hoe werkt het?

Na je aanmelding heb je een kennismakingsgesprek met de Home-Start coördinator. Je vertelt waar je graag hulp bij zou willen krijgen. Zo kan de ondersteuning worden afgestemd op wat voor jou – en jouw gezin – nodig is. De coördinator zoekt een vrijwilliger die past bij jou en je situatie. Jouw vrijwilliger komt een keer per week bij je langs voor een periode van minimaal drie maanden. Daarna is de duur afhankelijk van jouw behoefte; soms een jaar of langer. Steeds meer vaders doen een beroep op Home-Start en steeds meer ervaren vaders melden zich aan als vrijwilliger.

Vrijwilliger worden?

Het 'goud' van Home-Start zijn de vrijwilligers, die gedurende ongeveer een jaar een dagdeel per week bij een gezin thuis komen. De vrijwilligers hebben ervaring met het opvoeden van kinderen. Op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen en vriendschappelijk contact geven ze  vorm aan de ondersteuning.

Werken voor Home-Start is verrijkend. Je krijgt een gedegen scholing en bent een waardevolle steun. Je geeft wekelijks opvoedingsondersteuning, tips, begeleiding, bent een luisterend oor en biedt vriendschappelijk contact. Je helpt gezinnen met jonge kinderen. Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat, krijg je eerst een training. Zo kun je gezinnen goed voorbereid helpen. Je krijgt professionele begeleiding en ondersteuning van de Home-Start coördinator. Die organiseert bovendien regelmatig interessante themabijeenkomsten, waardoor je steeds verder kunt groeien in je werk. Tijdens de terugkombijeenkomsten wissel je ervaringen uit met de andere vrijwilligers. Zo leer je van elkaar.

Herken jij je hierin?

  • Je bent zelf ouder of hebt ervaring met het opvoeden van kinderen. 

  • Je hebt belangstelling voor anderen en vindt het leuk om te luisteren, om een steuntje in de rug te geven en een vertrouwensrelatie op te bouwen. 

  • Je bent langere tijd een dagdeel per week beschikbaar.

Wij bieden

  • Verrijkend vrijwilligerswerk

  • Een cursus, training en begeleiding 

  • Vergoeding van gemaakte kosten en een verzekering

In januari 2021 starten we weer met een training voor een nieuwe groep vrijwilligers. 

Kijk voor meer informatie op www.home-start.nl.