Kind aan Huis

Thuis in een ander huis

In sommige gezinnen is veel aan de hand: armoede, ziekte, een verslaving of een beperking, sociaal isolement, een (v)echtscheiding. Voor sommige kinderen en jongeren die opgroeien in zo’n lastige situatie is het fijn af en toe thuis te kunnen zijn in een ander huis.
Ook jonge vluchtelingen die alleen naar Nederland gekomen zijn, kunnen daaraan behoefte hebben.

Een vrijwillig gastgezin stelt huis en hart open voor een kind of jongere. Het kind komt een (mid)dag of weekend bij het gastgezin, krijgt positieve aandacht en doet mee met de alledaagse dingen. De ouder van het kind heeft even tijd voor zichzelf.
Een jonge vluchteling vindt bij een gastgezin een luisterend oor en leert de Nederlandse taal en cultuur beter kennen.
De definitie van ‘gastgezin’ is breed: dit kan een gezin zijn met opgroeiende kinderen, maar ook een (echt)paar of een alleenstaande. Wat telt is dat het gastgezin en het kind of de jongere zich thuis voelen bij elkaar.

Filmpje
Simone en Fernanda zijn gastgezin bij Kind aan Huis. Met veel plezier komt Eljerino zo nu en dan een nachtje bij ze logeren. RTV Noord ging langs en maakte dit filmpje. 

Humanitas Kind aan Huis

Veel kinderen en jongeren groeien op in een situatie waarin het fijn kan zijn af en toe thuis te zijn in een ander huis. Bekijk het hartverwarmende filmpje over Gyan (5).

//www.youtube-nocookie.com/embed/TtVzEtvl8C8

Aanloopgezin

"Ik ben blij dat ik bij hen gekomen ben"
Dit zegt Yasser. Hij is 20 jaar en woont drie jaar in Nederland. Op woensdag gaat hij na school langs bij Erica en Maarten, een van de gastgezinnen bij Kind aan Huis. Hier maakt hij zijn huiswerk, helpt met koken en kan er terecht met praktische vragen.

Benieuwd geworden? Bekijk hier het filmpje!

//www.youtube-nocookie.com/embed/kXLa7JxfbLA