Samen Ouder Worden

Vrijwillige inzet vóór en dóór ouderen. Dat is waar het programma Samen Ouder Worden over gaat. Humanitas is lokale trekker voor Groningen.

Mensen worden over het algemeen steeds ouder en wonen langer thuis. En juist dan is deelnemen aan de samenleving zo belangrijk. Het zorgt voor verbinding met de mensen om je heen, met de directe omgeving en met de samenleving als geheel.

Elf (vrijwilligers)organisaties en Vereniging NOV slaan de handen ineen, om met vrijwillige inzet de verbinding tussen mensen te versterken. Uitgangspunt daarbij is altijd het perspectief van ouderen zélf – waar liggen hun wensen en behoeften. Vrijwillige inzet voor en door ouderen – daarover gaat het bij Samen Ouder Worden en dat sluit helemaal aan bij de visie van Humanitas. Daarom is Humanitas partner geworden in dit programma en is Humanitas Groningen de lokale trekker van Samen Ouder Worden in Groningen. 

Thema’s
In het lokale actieplan voor Groningen staan 2 thema’s centraal:

  • Het versterken van de verbinding tussen jong en oud; zo werken we samen met o.a. het HANNN in de pilot Samenwonen jong en oud en doen we mee met onderzoek naar samen leven van jong en oud in de voormalige serviceflat Vondelflat.
  • Zingeving en levensvragen; als één van de activiteiten op dit gebied organiseren we samen met lokale partners in de wijken Koffie en een goed gesprek - UP! :UP! themagesprekken voor ouderen over laagdrempelige thema’s, onder begeleiding van een vrijwillige gespreksleider.

Meer informatie
Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Frouk Reehoorn, programmamedewerker Samen Ouder Worden namens Humanitas Groningen via f.reehoorn@humanitas.nl of bel 06-20819655. Of ga naar www.samenouderworden.nl