Groningen

Week tegen Eenzaamheid

21 september t/m 1 oktober 2017

  • 8% van de Groningers - zo’n 12.000 Stadjers -  voelt zich  sterk eenzaam, bijna 35%  voelt zich matig eenzaam. Samen 43% ! Daar willen we in Groningen met elkaar over in gesprek, als politiek, als professionals,  als vrijwilligers, als bewoners, als stad. In de Week tegen Eenzaamheid staat een goed gesprek over eenzaamheid centraal.

Alle stadjers uitgenodigd

Een goed gesprek over eenzaamheid gaat ook over hoe we in de wijken en in de stad beter kunnen samenwerken tegen eenzaamheid. Hoe zorgen we ervoor dat we initiatieven verbinden, kennis delen en beter zicht krijgen op wat werkt?

Hieronder een greep uit de activiteiten en bijeenkomsten in de stad en wijken waar een goed gesprek over eenzaamheid gevoerd wordt. Sluit aan! 

Stedelijke activiteiten

  • In gesprek over eenzaamheid? – workshop voor vrijwilligersIedereen is wel eens eenzaam. Hoe kun je hierover met elkaar in gesprek komen? Zijn er verschillende soorten eenzaamheid en hoe kunnen we hiermee omgaan? Een leuke informatieve en interactieve workshop over het (h)erkennen en bespreekbaar maken van eenzaamheid. o.l.v. Ineke Eebes, coördinator bezoekwerk van Humanitas. De workshop vindt plaats op 26 september van 10.00 uur tot 12.30 uur. Aanmelden bij mip@humanitas.nl

  • Werkbijeenkomst aanpak eenzaamheid – bijeenkomst voor genodigden Eenzaamheid is een vraagstuk van ons allemaal, het denken over een aanpak om er iets tegen te doen óók. In deze werkbijeenkomst met politiek, gemeente, kennisinstituten, formele en informele zorgpartijen en Stadadviseert buigen we ons over een duurzame Groningse aanpak tegen eenzaamheid. Een koplopers-bijeenkomst, om van daaruit het netwerk-tegen-eenzaamheid uit te breiden. 28 september 14.30- 17.30 uur Locatie: Bovenkamer van Groningen Informatie bij f.reehoorn@humanitas.nl

  • Theater en open podium in het Treslinghuis  - slotbijeenkomst voor alle stadjers De middag staat in het teken van eenzaamheid en verbinden. Er is een theatervoorstelling van Foolcolor met aanvullend open podium. Iedereen die iets wil delen mag hier 3 minuten gebruik van maken. Heb je een goed idee en zoek je medestanders, wil je mensen aan elkaar verbinden of je kijk op eenzaamheid delen dan ben je van harte welkom. Publiek is van harte uitgenodigd. Lees meer…. (link naar tekst onderaan) Zondag 1 oktober vanaf 15.30, Treslinghuis Oosterpark Informatie bij i.eebes@humanitas.nl

 

Wijkactiviteiten

In de week tegen eenzaamheid worden in de verschillende wijken allerlei activiteiten georganiseerd. Naast vele verbindende activiteiten komt ook een goed gesprek over eenzaamheid aan bod, waarvan een aantal uitgelicht. Kijk verder op wijkwebsites of vraag bij het WIJ-team in uw buurt www.wij.groningen.nl

  • ‘Eten met gespreksstof’ in Lewenborg op 21 september 2017

Met verschillende mensen aan tafel met een lekker diner, een inspirerend thema en een goeie gespreksleider, dat is het concept van ‘eten met gespreksstof’. In de week tegen eenzaamheid staat een goed gesprek over eenzaamheid centraal. In Lewenborg schuiven werkers uit het WIJ-team, wijkpartijen en bewoners met elkaar aan tafel. Hoe kan de wijk beter samenwerken tegen eenzaamheid?

Informatie bij i.eebes@humanitas.nl

  • ‘Eten met gespreksstof’ in Corpus den Hoorn op 28 september 2017

Eten met gespreksstof’ in Corpus den Hoorn Met verschillende mensen aan tafel met een lekker diner, een inspirerend thema en een goeie gespreksleider, dat is het concept van eten met gespreksstof. In de week tegen eenzaamheid staat een goed gesprek over eenzaamheid centraal. In Corpus den Hoorn zijn specifiek oudere mensen met een migrantenachtergrond aan tafel genodigd. Hoe ervaren zij eenzaamheid, en aan wat voor ondersteuning hebben zij behoefte? Informatie bij n.kemper@humanitas.nl

  • Vinkhuizen investeert in aanpak eenzaamheid

Vinkhuizen investeert dit najaar in de aanpak van eenzaamheid. Het betrokken gesprek met mensen, vanuit eigen regie, zónder het meteen voor iemand op te willen lossen, daar gaat de aandacht naar uit. Alle werkers en vrijwilligers van het WIJ-team worden kort getraind en gaan vooral veel oefenen. Tijdens de week tegen eenzaamheid is er extra aandacht voor dit thema, om zoveel mogelijk wijkpartijen en bewoners bij dit thema te betrekken.

Hele week Informatie bij esme.keizer@wij.groningen.nl

  • Schilderswijk/Centrum

SAMEN IN GESPREK OVER EENZAAMHEID

Dit gesprek is mogelijk aanstaande woensdag 27 september  in de Molle Boon waar bewonersorganisatie Hortusbuurt/Ebbingekwartier is gevestigd aan de Nieuwe Ebbingestraat 117.

Loop even binnen tussen 19.30 uur en 21.00 uur voor een hapje en een drankje en schuif aan bij Hanneke Glas van Humanitas, José Rasters en Thea Rolvers medewerkers WIJ Schildersbuurt/Centrum. 

Voor meer informatie over het thema Eenzaamheid verwijzen we naar: www.samentegeneenzaamheid.nl

Humanitas: Groningse Coalitie Erbij i.o.

Groningse Coalitie Erbij

Gemeente Groningen maakt zich hard voor een duurzame aanpak van eenzaamheid. Een aanpak die verder gaat dan ontmoetingsactiviteiten, een aanpak die eenzaamheid bespreekbaar maakt en waarbij het persoonlijk gesprek centraal staat, een aanpak die voor iedereen anders zal zijn… Een Groningse Coalitie Erbij waarbij partijen hun krachten bundelen om een dergelijke aanpak gezamenlijk vorm te geven, is in oprichting. Op 28 september komt een koplopersgroep bijeen.

Jeugdcoalitie
Onderdeel van de Groningse Coalitie Erbij is de  Jeugdcoalitie, waarmee al een start gemaakt is. Gerine Lodder van de RUG deelde vorig jaar tijdens de week tegen eenzaamheid de onderzoekskennis over eenzaamheid bij jongeren. Komend jaar gaan we op zoek naar wat een Groningse aanpak voor jeugd zou kunnen zijn.

 

Humanitas: Groningse Coalitie Erbij i.o.

Kartrekker Eenzaamheid

Humanitas kartrekker Eenzaamheid
Humanitas heeft in Groningen Stad de komende jaren de kartrekkersrol om die duurzame aanpak tegen eenzaamheid te helpen vormgeven. Het vormgeven van de Groningse Coalitie Erbij met zowel stedelijke als wijk-netwerken is een van de belangrijkste opdrachten. Meer informatie of interesse om aan te sluiten? Saskia Roest, s.roest@humanitas.nl