Groningen

Week tegen Eenzaamheid

  • 8% van de Groningers - zo’n 12.000 Stadjers -  voelt zich  sterk eenzaam, bijna 35%  voelt zich matig eenzaam. Samen 43% ! Daar willen we in Groningen met elkaar over in gesprek, als politiek, als professionals,  als vrijwilligers, als bewoners, als stad. In de Week tegen Eenzaamheid staat een goed gesprek over eenzaamheid centraal.

Humanitas Groningen is kartrekker voor het thema Eenzaamheid. Tijdens de afgelopen week tegen de Eenzaamheid waren er zowel stedelijke als wijkgerichte activiteiten zoals:
  • workshop over eenzaamheid voor vrijwilligers
  • Werkbijeenkomst aanpak eenzaamheid
  • Theater Foolcolor en open podium
  • 'Eten met gespreksstof' en themabijeenkomsten in wijken

Voor meer informatie over het thema Eenzaamheid verwijzen we naar: www.samentegeneenzaamheid.nl

Contactpersonen voor de Coalitie Erbij is Frouk Reehoorn: f.reehoorn@humanitas.nl

en voor de wijken is dat Ineke Eebes: i.eebes@humanitas.nl

Humanitas: Groningse Coalitie Erbij i.o.

Groningse Coalitie Erbij

Gemeente Groningen maakt zich hard voor een duurzame aanpak van eenzaamheid. Een aanpak die verder gaat dan ontmoetingsactiviteiten, een aanpak die eenzaamheid bespreekbaar maakt en waarbij het persoonlijk gesprek centraal staat, een aanpak die voor iedereen anders zal zijn… Een Groningse Coalitie Erbij waarbij partijen hun krachten bundelen om een dergelijke aanpak gezamenlijk vorm te geven, is in oprichting. Op 28 september komt een koplopersgroep bijeen.

Jeugdcoalitie
Onderdeel van de Groningse Coalitie Erbij is de  Jeugdcoalitie, waarmee al een start gemaakt is. Gerine Lodder van de RUG deelde vorig jaar tijdens de week tegen eenzaamheid de onderzoekskennis over eenzaamheid bij jongeren. Komend jaar gaan we op zoek naar wat een Groningse aanpak voor jeugd zou kunnen zijn.

 

Humanitas: Groningse Coalitie Erbij i.o.

Kartrekker

Humanitas kartrekker Eenzaamheid
Humanitas heeft in Groningen Stad de komende jaren de kartrekkersrol om die duurzame aanpak tegen eenzaamheid te helpen vormgeven. Het vormgeven van de Groningse Coalitie Erbij met zowel stedelijke als wijk-netwerken is een van de belangrijkste opdrachten. Meer informatie of interesse om aan te sluiten? Neem contact op met Frouk Reehoorn via f.reehoorn@humanitas.nl.