Home

Belmaatjes

Belmaatjes is een van de nieuwste activiteiten binnen Humanitas Groningen. Het is laagdrempelig, wederkerig en 100% coronaproof. Als je je eenzaam voelt, kan het enorm helpen als je dat even kunt uitspreken. Een wekelijks telefoontje betekent dan heel veel.

Door de coronamaatregelen wordt bij veel mensen het gevoel van eenzaamheid vergroot. Zeker ouderen, die nu eenmaal een verhoogd risico lopen, zijn vaak aan huis gekluisterd. Maar ook los van corona zijn er mensen die sociaal minder vaardig zijn of er om andere redenen tegenop zien om mensen thuis te ontvangen. Zij kunnen baat hebben bij wekelijks belmaatjescontact.

Ook voor vrijwilligers biedt Belmaatjes een laagdrempelig alternatief voor het fysieke maatjescontact. Bellen kun je immers altijd en overal doen.

De doelgroep van Belmaatjes is zeer divers: van jong tot oud, van werkende mantelzorgers met een gezin tot alleenstaanden die niet veel buitenshuis komen. En het mooie is: de vrijwilligers zijn dat ook. Bellen kan altijd en overal. Ook mensen die aan huis gebonden zijn of om andere redenen veel vrijwilligerswerk niet kunnen doen, kunnen als Belmaatje iets voor een ander betekenen. Dit maakt Belmaatjes tot een project waarin gelijkwaardigheid en laagdrempeligheid centraal staan.