Home

Lotgenoten Ex-Mantelzorgers

Humanitas West-Brabant West. Ex-mantelzorgers komen samen en gaan in gesprek om hun verlies te verwerken, ervaringen te delen en plannen te maken voor de toekomst.

De activiteit biedt ex-mantelzorgers de gelegenheid om gevoelens rondom het verlies wat zij ervaren te delen in een veilige omgeving, met een kleine groep anderen die een soortgelijke ervaring hebben.

Helemaal Humanitas omdat:

  • Speelt in op een hulpvraag waar nog weinig aanbod voor is
  • Behandelt een actueel thema
  • Ondersteunt een groep die zelf altijd voor anderen klaarstaat maar zelf moeilijk om hulp vraagt
  • Kan eenvoudig bij andere Humanitas-activiteiten aanhaken

Met het prijzengeld kan de activiteit vaker worden aangeboden en zo meer mensen ondersteunen. De wens is om uit te breiden naar omliggende gemeenten.