Home

Tandem Nieuwkomers

Humanitas Lansingerland. Een vrijwilliger ondersteunt nieuwkomers bij het integreren in Nederland en zorgt ervoor dat hulp van verschillende instanties efficiënt verloopt.

Alleen als verschillende vormen van hulpverlening goed op elkaar zijn afgestemd kunnen ze elkaar aanvullen en versterken. Dit gebeurt nu amper omdat coördinatie vaak ontbreekt. Humanitas speelt in op dit gat in het zorgaanbod. Naast het maatje dat met de nieuwkomers meeloopt, neemt een coördinator de regierol op zich.

Helemaal Humanitas omdat:

  • Behandelt een actueel thema
  • Vult een gat in het bestaande zorgaanbod, namelijk de ontbrekende regierol bij nieuwkomers
  • Werkt nauw samen met andere hulpverleners en activiteiten van Humanitas
  • Kan goed worden overgenomen door andere afdelingen
  • Vernieuwend: naast activeren wordt er gekeken naar stabiliseren van het dagelijks leven van de deelnemer

Met het prijzengeld wil Humanitas Tandem Nieuwkomers een groep nieuwkomers opleiden als ervaringsdeskundigen.