Home

Levenstijdschrift

Eenzaamheid onder ouderen op zeer hoge leeftijd, die de intimiteit missen om hun levensverhaal te delen, krijgen nu een kans hun geheim te delen; de last te verlichten.

De behoefte aan kortdurend vrijwilligerswerk versus het tekort aan vrijwilligers; dit is een activiteit die zich leent voor kortdurend vrijwilligerswerk, het binden van mensen uit het bedrijfsleven en jongeren.

In een periode van ongeveer 8 weken helpt de vrijwilliger de deelnemer. De vrijwilliger besteedt gemiddeld 12 uur aan het maken van 1 tijdschrift, waarbij in ca. 32 pagina’s iemands levensverhaal wordt verteld aan de hand van foto’s en korte stukjes tekst. Zo leer je iemand snel kennen en maak je gemakkelijk contact.