Home

Ontmoeting

Humanitas Ontmoeting is er voor mensen die behoefte hebben aan gezelligheid. Om gezamenlijk de toenemende eenzaamheid te bestrijden.

Mensen die een luisterend oor nodig hebben krijgen hulp bij het (opnieuw) opbouwen van een sociaal netwerk. Er wordt naar gestreefd dat de deelnemer uiteindelijk op dit vlak geen ondersteuning meer nodig heeft.