Home

Schoolwijs

Schoolwijs werkt samen met taalscholen, basisscholen, peuterspeelzalen, jeugdgezondheidszorg, bibliotheken en vluchtelingenwerk. Een vrijwilliger bezoekt een gezin twintig keer.

De ondersteuning is er op gericht de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren) te vergroten en hun rol als ouder te versterken. Dit houdt in:  

  1. Wegwijs maken ‘hoe werkt school in Nederland’ (systeem, cultuur, gewoonten)
  2. Communicatie met en over school (nieuwsbrieven, mails formulieren, rapporten, oudergesprekken)
  3. Ondersteunen in de rol als ouder bij ontwikkelingsgerichte activiteiten (praten, lezen, spelletjes, knutselen, buiten spelen)  

Contact met de school is voor migranten en vluchtelingen een laagdrempelige manier om kennis te maken met de Nederlandse maatschappij, een start te maken met de opbouw van hun sociale netwerk en de taal te oefenen.