Home

Studiemaatjes

Momenteel studeren ontzettend veel studenten vanuit huis, wat veel impact kan hebben op de motivatie voor de studie.

Hiernaast is het nu ook makkelijker om te vereenzamen, met name als je net in een nieuwe stad gaat wonen waar je nog niemand kent. Studenten helpen elkaar om hier verandering in aan te brengen.

Studiemaatjes is een project voor studenten die moeilijkheden ondervinden tijdens het studeren. Ze worden dan bij ons gekoppeld aan een medestudent die hen kan helpen bij het maken van een planning, het hervinden van motivatie, maar ook als je behoefte hebt aan sociaal contact kan je bij Studiemaatjes terecht.