Home

Tandem Maatjesproject

De vrijwilligers van Tandem ondersteunen deelnemers van alle leeftijden die zich eenzaam voelen.

De vrijwilligers besteden aandacht aan het uitbreiden van een sociaal netwerk, opbouwen van een dagbesteding en het oefenen met sociale vaardigheden. Zo helpen ze bij het voorkomen van een sociaal isolement. Tevens proberen ze het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid te vergroten. Door middel van de presentiebenadering en vraaggericht werken wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de wensen van de deelnemers.
Hun maatschappelijke participatie versterken, gewoon door er voor de deelnemer te zijn en te luisteren naar diens verhaal.