Home

Meedoen in de Wijken

Humanitas Eindhoven. Taalvrijwilligers coachen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond om mee te doen in de samenleving.

De vrijwilligers van Meedoen in de Wijken ondersteunen mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Ze helpen hen beter Nederlands te spreken en stimuleren ze om actief mee te doen aan de samenleving. Aan het eind van een traject doet ongeveer een kwart van de deelnemers mee aan wijkactiviteiten of doet vrijwilligerswerk.

  • Deelnemers werken aan door hen zelf gestelde doelen
  • Tegelijkertijd de taal leren én het sociaal netwerk vergroten
  • Uitstroming naar vrijwilligerswerk, onderwijs of werk
  • Actief meedoen aan activiteiten in de wijk