Home

MentorMaatjes Nieuwe Stap

Humanitas 's-Hertogenbosch. Een jaar lang begeleiden vrijwilligers basisschoolkinderen bij de overgang naar de middelbare school.

De overgang van de basisschool naar het voorgezet onderwijs is niet altijd makkelijk. De vrijwilligers van MentorMaatjes Nieuwe Stap helpen leerlingen zich voor te bereiden op de nieuwe school. De begeleiding vindt plaats op een plek waar de leerling zich prettig voelt. Dat hoeft dus niet per se op school te zijn.

  • Een goede start voor kwetsbare jongeren in het onderwijs
  • Jongeren krijgen de kracht en het zelfvertrouwen waar ze de rest van hun leven veel aan hebben
  • Voorkomen van leerproblemen en schooluitval
  • Brede ondersteuning, ook buiten school