Home

Samen Sportief

Humanitas Maastricht-Heuvelland. (Voormalig) dak- en thuislozen sporten samen met vrijwilligers uit achterstandswijken.

Een gezonde leefstijl, dagbesteding en een nieuw sociaal netwerk: dat levert meedoen aan Samen Sportief mensen uit de maatschappelijk opvang op. Ze krijgen niet alleen een betere conditie maar ook meer zelfvertrouwen. Vrijwilligers uit achterstandswijken sporten met hen mee en zo motiveren ze elkaar.

  • Deelnemers werken aan lichamelijke en geestelijke gezondheid
  • Zowel deelnemer als vrijwilliger vergroten sociale contacten
  • Door samen te sporten krijgen deelnemers geen stigma opgelegd
  • Gevarieerd sportaanbod