Help mee

Welkom bij Humanitas!

Beteken je graag iets voor een ander? Wil jij iemand ondersteunen die een steuntje in de rug nodig heeft? Bij Humanitas doe je vrijwilligerswerk waarmee je ├ęcht het verschil maakt voor iemand.


Onze vrijwilligers ondersteunen mensen die zich eenzaam voelen of te maken hebben met een situatie rondom rouw of verlies. Dit doen we door de hen te koppelen aan een maatje die tijdelijk met ze meeloopt. Een luisterend oor kan heel waardevol zijn.

Vrijwilliger en deelnemer spreken elkaar buiten in het park
De ondersteuning is tijdelijk en volledig volgens de laatste coronamaatregelen. Vrijwilligers en deelnemers gaan bijvoorbeeld wandelen in de buitenlucht, hebben telefonisch contact of maken gebruik van videobellen. Ook huisbezoeken zijn nog veilig mogelijk. Dat stemmen de vrijwilliger en de deelnemer onderling goed af.


Een ander helpen in een moeilijke periode van diens leven kan van onschatbare waarde zijn. Bij Humanitas sta je hier niet alleen voor. Je wordt getraind en begeleid in je vrijwilligerswerk.


Wil je meer weten? Neem contact op met een afdeling bij jou in de buurt om te bekijken waaraan behoefte is en wat goed bij jou past.

hyperlink afdeling zoeken