Leeuwarden

Een vrijwilliger van Humanitas Voorlezen leest bij jou thuis voor aan je kinderen: leuk én leerzaam. Kinderen vinden voorlezen heerlijk en Nederlands leren gaat zo spelenderwijs, ook voor jouzelf als je zelf de taal nog niet goed machtig bent. Zo kunnen je kinderen zichzelf nu en later beter redden.

Rouwverwerking kost veel energie, en soms kun je er helemaal doorheen zitten. Steun Bij Rouw helpt. Een vrijwilliger, vaak een lotgenoot, reikt je graag de hand en zoekt je thuis op. Herkenning, erkenning en steun bieden troost. Uiteraard wordt er vertrouwelijk omgegaan met alles wat je vertelt.

Meer activiteiten van Humanitas Leeuwarden

CONTACT

Humanitas
  • E-mail:
  • Telefoonnummer: 058 266 6608
  • Adres
  • Humanitas Leeuwarden is actief in: Alde Leie, Britsum, Eagum, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Idaerd, Jelsum, Jirnsum, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, meer...
Het gaat langzaam maar zeker de goede kant op.

Vrijwilliger Henk leert John hoe hij het overzicht op zijn financiën kan houden. Lees meer.

Maak kennis met Humanitas

In 90 seconden leggen we uit wie we zijn en wat we doen.

Humaa(N)tjes: een maatje voor mensen met een lichamelijke of licht verstandelijke beperking. Een vrijwilliger is jouw maatje en gaat met je op stap. Wandelen of winkelen, of gewoon kletsen. Alles is erop gericht om jou het plezier en zelfvertrouwen (terug) te geven in je eigen contacten.

NIEUWS

Dank voor jullie gift!

De Stichting Mens in Leeuwarden heeft een donatie van €500,- naar onze afdeling overgemaakt; super. De stichting Mens houdt er mee op en geeft haar batig saldo aan een aantal goede doelen. De gift moet ten goede komen aan een van onze activiteiten.

 Wil je ook een bijdrage over maken om op die manier onze activiteiten te ondersteunen? Dat kan. Het rekeningnummer van Humanitas Leeuwarden is: NL51RABO 0344 7590 59.