Eenzame Kerst voor groeiende groep tieners

Je eenzaam voelen en tegelijkertijd nog thuis bij je ouders wonen. Dat kan. Humanitas constateert dat eenzaamheid onder tieners een groeiend probleem is. Of ze nou met Kerst bij hun ouders zitten of niet.

Humanitas zette enkele jaren geleden een jongerenmaatjes-project op voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar, die zich alleen voelen en ondersteuning nodig hebben. Vorig jaar werkten daar op 25 plaatsen ruim duizend vrijwilligers aan mee.

Die vrijwilligers ondersteunen jongeren door samen dingen te ondernemen en zo stap voor stap hun sociaal netwerk te vergroten. Vorig jaar begeleidden ze in totaal 1031 jongeren. Dit jaar komt Humanitas uit op naar verwachting circa 1240 deelnemende jongeren; een toename van twintig procent. Het merendeel van de jongeren is aangemeld door hun school, nadat een leerkracht bijvoorbeeld zag dat een leerling zich steeds meer terugtrok.

,,We signaleren een trend’’, vertelt coördinator vrijwilligerswerk Gerard Benedictus van Humanitas in Twente. ,,Eenzaamheid is een groeiend probleem onder jongeren. Bij eenzaamheid denken we aan ouderen die met Kerst alleen thuis zitten. Maar je kunt eenzaam zijn en je ouders om je heen hebben. Een tiener spiegelt zich aan leeftijdsgenoten, niet aan zijn ouders. Als er geen betekenisvol contact is met leeftijdsgenoten, kun je je eenzaam voelen.’’

Een voorname oorzaak is volgens hem het gebruik van social media. ,,Je ziet dat er jongeren zijn die niet meer weten hoe ze contact leggen als er geen internetverbinding tussen zit. Via de digitale weg lukt het prima, op een andere manier moeizaam.’’

Edwin Herzberg, landelijke projectleider voor Humanitas voor het thema Opgroeien, geeft aan dat het gebruik van social media niet per definitie fout is. Whatsapp is zelfs een belangrijke manier tussen ‘maatjes’ binnen het programma om in contact te blijven. ,,Maar we signaleren dat door veelvuldig gebruik van social media sommige sociale vaardigheiden minder worden ontwikkeld’’, aldus Herzberg. ,,En die blijf je nodig hebben om vriendschappen te sluiten.’’

Terug naar het nieuwsoverzicht