Groei Humanitas zet door

Vereniging Humanitas is in 2016 opnieuw flink gegroeid. Het aantal deelnemers nam met bijna negen procent  toe tot ruim 65.000 en het aantal vrijwilligers steeg met twaalf procent naar meer dan 24.000.

Het aantal deelnemers groeide het snelst bij het thema Opvoeden, met maar liefst 31 procent. Ook de thema’s Verlies (27 procent) en Thuisadministratie (23 procent) zagen een toename van het aantal mensen dat hulp zocht.

De groei hangt onder meer samen met de decentralisatie in zorg en welzijn. Lokale overheden doen steeds vaker een beroep op de informele zorg van onder andere Humanitas. Mede daardoor zijn gemeenten een steeds belangrijker samenwerkingspartner voor de Humanitas-afdelingen aan het worden.  Inmiddels heeft Humanitas met zo’n 265 gemeenten samenwerkingsafspraken.

De economische waarde van het werk van Humanitas bedroeg in 2016  76,6 miljoen euro, terwijl de uitgaven stegen naar ruim 27 miljoen. Het percentage van de uitgaven dat in 2016 aan activiteiten is besteed, bedroeg 91 procent. Een lichte stijging ten opzicht van 2015 toen dat 90 procent was.

Om de groei te faciliteren heeft  Humanitas twee trajecten opgestart.  Eén traject zet in op een verdere vereenvoudiging van de organisatie, zodat de vereniging meer toekomstbestendig is. Daarnaast zijn stappen gezet om van Humanitas een financieel duurzame organisatie te maken.

Lees meer over de recente ontwikkelingen bij Humanitas in ons jaarverslag 2016 en de jaarrekening 2016.

Terug naar het nieuwsoverzicht