Onze vrijwilligers blijven hulp bieden

Humanitas volgt in haar beleid ten aanzien van het coronavirus de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat in principe voorlopig face-to-face-contact tussen deelnemer en vrijwilliger niet plaatsvindt. Echter, vrijwilligerswerk is mensenwerk en dat vraagt om maatwerk.

Wanneer het van belang is dat deelnemer en vrijwilliger elkaar persoonlijk ontmoeten, kan per situatie gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Iedere afdeling en activiteit kan dan nagaan welke alternatieven er zijn voor online of telefonisch contact. Zij doen dat altijd in overleg, om op een voor zowel de deelnemer als vrijwilliger veilige manier elkaar toch persoonlijk te kunnen ontmoeten. Voorwaarde is wel dat zowel de deelnemer als de vrijwilliger zich prettig en veilig voelt bij zo’n ontmoeting. Dit is maatwerk, dat steeds per situatie bekeken moet worden.  

Bij Humanitas werken we met een hygiëneprotocol. Dat geldt voor het werken op al onze kantoren en ook voor eventuele contacten tussen deelnemers en vrijwilligers. Zo houden we ons aan de anderhalve meter afstand en nemen we te allen tijde een goede handhygiëne in acht. Deelnemers ontvangen op de kantoren is daarmee weer met mate mogelijk. 

Daarnaast zijn bijeenkomsten beperkt mogelijk. Zo mogen maximaal vijf à zes mensen aanwezig zijn en moeten ze voldoende afstand kunnen houden. 

Onze kantoren zijn telefonisch bereikbaar voor vragen en advies. Het Landelijke Bureau van Humanitas is op werkdagen tijdens kantooruren te bereiken op telefoonnummer 020 - 523 11 00. Zoek je contact met een van onze afdelingen? Op onze website vind je de contactgegevens van alle Humanitas-afdelingen

Lees ook welke initiatieven onze afdelingen tijdens de coronacrisis ontplooien.

Terug naar het nieuwsoverzicht