Aantal complexe hulpvragen groeit

De decentralisaties in de zorg hebben in 2015 grote gevolgen gehad voor het werk van Humanitas. Zo klopten in het afgelopen jaar weer meer mensen met complexe problemen bij ons aan.

Een van de oorzaken is het overhevelen van de zorg van het Rijk naar de gemeenten. Daardoor zijn (lokale) overheden op zoek naar goede en effectieve alternatieven voor dure, beroepsmatige hulp. Die vinden ze onder meer bij Humanitas. Daardoor is het aantal hulpvragen in het afgelopen jaar met bijna 5 procent gestegen naar ruim 60.000.

Steeds vaker vragen ook mensen met meerdere en complexe problemen om hulp. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gezin waarbij de kostwinner werkloos is geworden, er schulden zijn opgebouwd én de ouders moeite hebben met de opvoeding van de kinderen. Humanitas let er daarbij goed op niet de plaats en de rol van beroepsmatige hulpverlening over te nemen, de vraag moet passen bij wat vrijwilligers kunnen: steun bieden van mens tot mens.

Impact

Een andere gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat er in 2015 nog meer samenwerking is gekomen tussen Humanitas, gemeenten en andere lokale organisaties. Inmiddels is er een goede samenwerking met 265 van de 393 gemeenten opgebouwd.

Verder heeft Humanitas in 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de impact van onze hulp. Bij vier thema’s is gekeken op welke leefgebieden de hulp effect had. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers op meerdere leefgebieden positieve veranderingen hebben ervaren.

Meer informatie over de ontwikkelingen bij Humanitas in 2015 zijn te vinden in het jaarverslag 2015.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht