Coronacrisis leidt tot vindingrijke initiatieven

2020 was het jaar waarin Vereniging Humanitas 75 jaar werd, maar ook het jaar waarin de deelnemers en vrijwilligers te maken kregen met de coronacrisis. Hoe dat leidde tot nieuwe en vindingrijke initiatieven is te lezen in het Humanitas-jaarverslag 2020.

Op 31 mei 2020 bestond Humanitas 75 jaar. Het feit dat de vrijwilligersorganisatie al sinds 1945 klaar staat voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, werd afgelopen jaar op gepaste wijze door het hele land gevierd. Om de organisatie toekomstbestendig te maken werden bovendien in 2020 ook een nieuw koersplan en de bijbehorende meerjarenagenda opgesteld.

Toch stond 2020 door corona ook veelal in het teken van improviseren. Vrijwilligers en deelnemers konden elkaar vanwege de coronamaatregelen niet meer ontmoeten zoals ze dat gewend waren. Terugkijkend blijkt dat een meerderheid van de vrijwilligers er desondanks in slaagde contact te houden met de deelnemer. Veel vrijwilligers bleven hun deelnemers ontmoeten maar deden dit dan bijvoorbeeld in de buitenlucht, op anderhalve meter afstand. Ook werd er volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om telefonisch, online (Skype/Zoom etc) en via beeldbellen elkaar toch te kunnen spreken.

De groepsbijeenkomsten konden uiteraard niet fysiek plaatsvinden, waardoor het aantal deelnemers in absolute zin afnam. Maar ook hier bleken de vrijwilligers creatief in het vinden van oplossingen. Zo werden in tal van Humanitas-afdelingen online groepsbijeenkomsten georganiseerd.

Ook de individuele hulp werd in een coronaproof jasje gestoken. In het noorden van het land werd bijvoorbeeld in recordtijd een project voor digitale huiswerkbegeleiding in het leven geroepen en sommige afdelingen startten nieuwe telefooncirkels op om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen. Daarnaast werd er een speciaal trainingsaanbod gelanceerd over rouw en verlies ten tijde van corona. Ook de vrijwilligers werden niet vergeten en konden online trainingen volgen over het onderhouden van contact gedurende de coronacrisis.

Lees meer over het bijzondere jubileumjaar van Humanitas in het jaarverslag 2020.

Terug naar het nieuwsoverzicht