Manifest tegen huiselijk geweld

Er is een Deltaplan nodig voor de aanpak van huiselijk geweld. Dat staat in het manifest ‘Huiselijk geweld te lijf’ dat op 15 april is aangeboden aan staatssecretaris van Rijn en directeur van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten Jantine Kriens.

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur over het manifest.

Het manifest werd aangeboden door voorzitter Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid. In het manifest roepen bestuurders, beleidsmakers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen op tot verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zij stellen in het manifest dat ondanks een uitgebreid stelsel van preventie, hulpverlening, wetgeving en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers, het aantal slachtoffers niet daalt. Jaarlijks overlijden 21 vrouwen,13 mannen en 13 kinderen aan de gevolgen. “Er gaat in Nederland dus iets verschrikkelijk fout”, aldus de opstellers van het manifest.

Districtsmanager Annelies Boode heeft het manifest namens Humanitas aangeboden aan NOV-voorzitter Ella Vogelaar.

De naam Kring van Veiligheid verwijst naar de spreekwoordelijke kring die om elk kwetsbaar gezin, individu of kind zou moeten staan en die zich zou moeten sluiten bij dreigend gevaar. De Kring is een initiatief van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut en bestaat uit bestuurders en deskundigen onder voorzitterschap van Jacques Wallage. Het manifest wordt ook aangeboden aan vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties, koepels van betrokken beroepsgroepen en gemeenten. Namens Humanitas bood districtsmanager Annelies Boode het manifest aan aan voorzitter Ella Vogelaar van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.

In het manifest worden diverse voorstellen gedaan om huiselijk geweld te bestrijden. Lees het manifest.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht