Isoleer het virus, niet de mensen!

Isoleer het virus, niet de mensen! Dat is het motto van een manifest dat 70 zorgexperts hebben ondertekend. Onder hen ook Humanitas-directeur Angelique van Dam en voorzitter van het Humanitas-hoofdbestuur René Peeters. In het manifest, dat is gericht aan minister Hugo de Jonge van VWS, roepen de experts op om verpleeghuizen en andere zorginstellingen niet opnieuw op slot te doen. 

"In de eerste fase van covid-19 gold een lockdown voor verpleeghuizen. Drie maanden lang leefden bewoners afgesloten van hun dierbaren en de buitenwereld. Er was op veel plekken slechts aandacht voor basiszorg. Dit had niet alleen invloed op de kwaliteit van leven van bewoners, maar ook op die van hun naasten", zo staat in het manifest te lezen.


En hoewel de kans op een tweede landelijke lockdown klein is, vinden de ondertekenaars toch dat er reden is tot bezorgdheid. "Het gevaar ligt op de loer dat tegenstellingen en conflicten oplaaien. De toenemende covid-19-besmettingen en het gebrek aan zorgpersoneel (door ziekte of quarantaine) kunnen makkelijk opnieuw leiden tot verschraling naar basiszorg en lokale lockdowns. Er zijn nu al enkele zorginstellingen dicht. De kans bestaat dat in de tweede covid-19-golf door de waan van de dag de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners en hun naasten opnieuw ondersneeuwt. Dat maakt ons ongerust. En moeten we voorkomen."


Teken ook het manifest. 

Terug naar het nieuwsoverzicht