‘Andere kijk op vrijwillige zorg nodig’

De vraag naar beroepszorg en vrijwillige zorg blijft stijgen. Om aan die vraag te kunnen blijven voldoen is het van belang dat overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties beter gaan samenwerken. Die oproep doet het Landelijke Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg in een manifest, dat VNG-voorzitter Jan van Zanen op 21 juni in ontvangst nam. Van Zanen liet in een reactie weten: "Ik neem dit mee in mijn jaarrede voor het VNG-congres en ik weet zeker dat de punten in dit manifest door alle gemeenten van harte zullen worden ondersteund."

Het manifest ‘Vrijwillige zorg, hulp en ondersteuning: een onmisbaar kapitaal’  werd aangeboden door Rebecca Gerritse van Humanitas. "Met dit manifest willen we een signaal afgeven dat vrijwilligerswerk van onschatbare waarde is voor onze maatschappij en dat we kansen zien om datgene wat vrijwilligers doen nog effectiever te laten zijn. Daar hebben we dan wel de gemeenten en de beroepszorg bij nodig", aldus Rebecca Gerritse.

Rebecca Gerritse overhandigt het manifest aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.

In het stuk vragen Vereniging NOV en zestien vrijwilligersorganisaties, waaronder Vereniging Humanitas, de overheid en de beroepszorg om anders te gaan denken over vrijwilligers in de zorg. Zo moeten vrijwilligers niet gezien worden als gratis extra handjes maar als een essentiële aanvulling op het zorgaanbod. Ook willen de organisaties betrokken worden bij het maken van beleid en plannen, om zo de verschillende vormen van hulp beter op elkaar te laten aansluiten, zodat de mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk worden geholpen.

Deskundig vrijwilligerswerk ontstaat niet zomaar, dit vraagt scholing en ondersteuning om goed voorbereid aan de slag te kunnen. De vrijwilligersorganisaties dringen er op aan om hiervoor budgetten vrij te maken. Tot slot bevat het manifest een oproep om met overheid, beroepszorg en vrijwilligersorganisaties gezamenlijk het belang van vrijwilligerswerk uit te dragen.

Lees ook het artikel in Trouw over het manifest.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht