René Peeters nieuwe voorzitter hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van Vereniging Humanitas heeft een nieuwe voorzitter: René Peeters. In de ledenraadsvergadering van 22 juni heeft hij de voorzittershamer overgenomen van Marijke van Eck, die na zeven jaar afscheid neemt.

René Peeters is een ervaren bestuurder, die vertrouwd is met het sociale domein. Tot voor kort was hij wethouder jeugd(zorg), maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs, sport, gezondheidszorg, innovatie en bestuurlijke vernieuwing in Almere. Van deze gemeente was hij ook locoburgemeester.

Nu heeft hij een adviesbureau, dat zich richt op (passend) onderwijs, jeugd(zorg), kinderopvang en alles wat deze domeinen met elkaar verbindt. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Opvoeden.nl en lid van de raad van advies van de landelijke onderwijsinspectie.

Humanitas onmisbaar

Peeters kent Humanitas goed, omdat hij als wethouder met Humanitas Almere heeft samengewerkt. Hij onderschrijft het belang van Humanitas in de samenleving.

"In een maatschappij die mensen soms uitsluit door achtergrond, opleiding, ouderdom of geldgebrek is Humanitas onmisbaar", aldus Peeters. "Door de decentralisaties in het sociaal domein doen zich nieuwe mogelijkheden voor om mensen te ondersteunen bij het realiseren van een menswaardig bestaan. Daar zet ik me als bestuursvoorzitter van Humanitas de komende jaren graag voor in."

Fotografie: Lisa Zilver

Terug naar het nieuwsoverzicht