'Neem informele steun aan ouders en kinderen mee in informatie'

Organisaties die informele steun voor kinderen en ouders bieden, waaronder Vereniging Humanitas, roepen informateur Mariëtte Hamer in een open brief op om de informele steun in de zorg voor jeugd te erkennen, waarderen en stimuleren.

Volgens de organisaties blijft het grote potentieel aan ondersteuning en hulp vanuit de samenleving te vaak onderbelicht bij de uitwerking van beleidsadviezen en -agenda’s. Door dit potentieel te onderkennen en beter te benutten kan volgens de briefschrijvers een trendbreuk in de zorg voor de jeugd worden gerealiseerd: "Het beroep dat ouders doen op specialistische jeugdhulp zal dalen en wachtlijsten zullen korter worden. En nog veel belangrijker: we kunnen de beweging inzetten van een ‘ieder-voor-zich’ naar een ‘we-doen-het-met-elkaar’ samenleving." 

Concreet roepen de organisaties op om vier punten mee te nemen bij de informatiebesprekingen. Om te beginnen moeten er structurele financiële middelen komen voor het beschikbaar maken en versterken van alle vormen van informele steun voor jeugdigen en hun ouders in heel Nederland. Ook zou er een vierjarige mediacampagne gericht op het normaliseren van hulp vragen bij de opvoeding, in je directe omgeving bij vertrouwde mensen gevoerd moeten worden.

Daarnaast stellen de organisaties dat het wenselijk is om een structurele plek te creëren voor de inzet van informele steun en het samenwerken met mensen die deze steun verlenen in het curriculum van beroepsopleidingen voor jeugdprofessionals. Tot slot pleiten ze ervoor om een tienjarig onderzoek naar de inzet van informele steun en de impact ervan in gang te zetten. 

Terug naar het nieuwsoverzicht