Erelid Henk van der Pols overleden

Op 16 april 2020 is Humanitas-erelid Henk van der Pols overleden. Nog altijd dankbaar voor zijn inzet denken wij met groot respect terug aan Henk als een geliefd en scherpzinnig man. Hij was één van de pijlers van onze vereniging.

Vereniging Humanitas is opgericht op 31 mei 1945 en Henk is lid geworden in 1950. Hij is altijd belangrijk geweest voor de vereniging en in het bijzonder voor de afdeling Rotterdam, waar hij meerdere termijnen voorzitter van het afdelingsbestuur was. Henk was een man van de (weder)opbouw. Hij bracht de verschillende geledingen van deze vereniging bij elkaar.

In 2008 heeft de algemene ledenvergadering van Humanitas (AVA) met een langdurige en staande ovatie afscheid genomen van Henk. Hij was inmiddels ruim in de tachtig maar zijn imago was er nog steeds een van een harde werker. Altijd present tijdens vergaderingen, energiek, onvermoeibaar, zeer betrokken en met een constructieve en nuchtere inbreng vanuit zijn grote bestuurlijke ervaring. Met een groot hart voor de humanistische waarden.

Zijn laatste acht actieve jaren in de vereniging heeft hij gevuld met het lidmaatschap van het hoofdbestuur (2000-2008). Daarnaast was Henk voorzitter van het Akropolisberaad. In dit beraad zijn verschillende Humanitas-stichtingen en -verenigingen verenigd, zoals Stichting Humanitas Rotterdam en Humanitas DMH. Henk van der Pols is door de AVA benoemd tot lid van verdienste en lid voor het leven van Humanitas.

Henk van der Pols is 96 jaar geworden.

Niet alleen voor Humanitas was Henk belangrijk. Ook als politicus en vakbondsman had hij een zeer aanzienlijke staat van dienst.

Lees verder:
AD - Oud-wethouder Henk van der Pols op 96-jarige leeftijd overleden 

VHV - Een leven lang een gelukkige arbeider

Terug naar het nieuwsoverzicht