Vrijwilligerswerk kan nog meer floreren

Veertien landelijke vrijwilligersorganisaties waaronder Humanitas, het Rode Kruis en de Zonnebloem zijn op 1 november bij elkaar gekomen om het programma Vrijwillig Dichtbij af te sluiten. Vrijwilligerswerk moet anders, maar hoe?

Steeds meer mensen doen voor zorg en hulp een beroep op vrijwilligers. Niet alleen de vraag neemt toe, ook de complexiteit. Het driejarig programma Vrijwillig Dichtbij van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft als doel om landelijke vrijwilligersorganisaties hiervoor beter toe te rusten. De belangrijkste inzichten zijn gedeeld en uitgewerkt tijdens de afsluitende conferentie ‘Vrijwillig geluk maken!’ in Antropia in Driebergen.

Programmaleider Edwin Herzberg van Humanitas leidde een sessie over duurzame samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dit gebeurt bij Humanitas al op grote schaal. In de sessie ‘Het begint bij visie’ onderzochten de deelnemers hoe deze samenwerking leidt tot meerwaarde. Wanneer is het geheel groter dan de som der delen? Onder welke voorwaarden kan de gecombineerde inzet van beroepskracht en vrijwilliger leiden tot een grotere opbrengst voor iedereen?

 

Onderzoek

Ten slotte presenteerde prof. dr. Anja Machielse de uitkomsten van het onderzoek dat de Universiteit voor Humanistiek in opdracht van Vrijwillig Dichtbij heeft gedaan naar de toenemende vraag naar vrijwilligerswerk. Uit het onderzoek blijkt dat een vijfde van de ondervraagde vrijwilligers druk voelt om taken op zich te nemen die hun kennis, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te buiten gaan. Van de Humanitas-vrijwilligers die aan het onderzoek hebben meegedaan, vindt iets meer dan een kwart het werk mentaal, emotioneel of fysiek aan de zware kant. Desondanks geeft 98 procent aan altijd of meestal plezier in het vrijwilligerswerk te hebben.

Eigen onderzoek van Humanitas heeft ook uitgewezen dat de hulpvraag aan de vrijwilligers steeds complexer wordt. Daarom zet de vereniging al geruime tijd in op nog betere ondersteuning door coördinatoren en scholing van de vrijwilligers.  

Terug naar het nieuwsoverzicht