Abdelkader Benali brengt ode aan vrijwilligers

Op Nationale Vrijwilligersdag op 7 december 2020 heeft Humanitas haar vrijwilligers voor hun inzet bedankt met een feestelijk online-programma vanuit het Amsterdamse Theater Felix Meritis. Schrijver Abdelkader Benali bracht bij die gelegenheid een ode aan de vrijwilliger en Denker des Vaderlands Daan Roover bood de vrijwilligers een nieuwe blik op hun werk.

De vrijwilligers konden het evenement volgen via een livestream. Deze nationale vrijwilligersdag viel in het 75-jarig jubileumjaar van Humanitas  en was vooral een blijk van dank aan de vrijwilligers van Humanitas. Samen met gespreksleider Shula Tas praatten directeur Angelique van Dam en bestuursvoorzitter René Peeters de vereniging bij over de koers die Humanitas de komende jaren gaat varen. 

Daarna ging schrijver Abdelkader Benali in een korte toespraak in op het belang van vrijwilligers voor onze samenleving. "U bent er wanneer de woorden stilvallen. U bent er wanneer niemand spreken wil. U bent er wanneer woorden tekortschieten. U bent er. (…) U bent erbij wanneer mijn inburgerende zwager Nederlands wil spreken. Hij mist haar. Zijn vrijwilliger. Samen lopen ze een rondje door de wijk. Niet alleen leert hij nieuwe woorden, hij leert ook de stad kennen, hij leert zijn horizon verbreden. Hij komt thuis in de stad. (…) U helpt mensen die zich eenzaam voelen. U helpt mensen die binnen vier muren gevangen zitten. U helpt mensen die met zichzelf in de knoop liggen. Soms in de vorm van een schouder waarop iemand kan rusten, dan de vorm van een bemoedigende knik, dan weer in de vorm van een luisterend oor, dan weer in de vorm van een geruststellende mond, ja, alles doet mee in het contact met de ander. Door er te zijn worden problemen niet opgelost, door er te zijn wordt de eenzaamheid dragelijk gemaakt, stellen we mensen in staat om te ontdekken dat ze nog altijd ondanks alles mensen zijn, mensen die aandacht verdienen, die kansen en herkansingen verdienen, die ook een horizon hebben, een geschiedenis en een toekomst."

Angelique van Dam (r) en René Peeters (m) kijken onder leiding van Shula Tas (l) vooruit naar de toekomst van Humanitas.

Ook voorzitter van het hoofdbestuur René Peeters stond in zijn toespraak stil bij de rol van vrijwilligers in onze samenleving en beschreef hoe zij als het ware de actuele temperatuur van de samenleving meten. "Meer of minder eenzaamheid, meer of minder armoede, de situatie in gezinnen. De vrijwilligers hebben een belangrijke taak, naast de directe hulp die zij bieden zijn zij ook de spiegel van de hedendaagse maatschappij die voor iedereen stof tot nadenken geeft."

Denker des Vaderlands en filosofe Daan Roovers bood de vrijwilligers in haar voordracht een nieuwe blik op hun werk. Aan de hand van de filosofen Albert Camus, Roman Krznaric en René Gude gaf zij stellingen mee om over na te denken. Zo benadrukte ze het belang om niet vanuit jezelf te denken maar te proberen dat vanuit de ander te doen. Ook stipte ze aan dat het goed is om de verwachtingen te temperen. "Het leven wordt niet meteen een tien dankzij de hulp van een vrijwilliger. Maar deze hulp biedt wel enige verlichting." En de motivatie om vrijwilliger te worden, hoeft volgens de filosofe niet voor te komen uit heiligheid of liefdadigheid maar gewoon uit de wens om iets voor een ander te doen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht