Koningin Máxima roemt het belang van Humanitas

Koningin Máxima heeft op 19 mei een digitaal werkbezoek aan vereniging Humanitas gebracht. Ze sprak met deelnemers en vrijwilligers van vier projecten en benadrukte het belang van de vrijwilligersorganisatie voor de Nederlandse samenleving. 

Het videogesprek werd geopend met een kort welkomstwoord door gastvrouw Jacqueline Kremer van Humanitas district Oost. Daarna ging koningin Máxima in gesprek ging met de deelnemers en vrijwilligers. Deze waren afkomstig van Get a Grip, een project om financiële problemen bij jongeren te voorkomen, de maatjesprojecten Tandem en Match en Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers, een project waarbij vrijwilligers nieuwkomers helpen hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. 

Koningin Máxima liet weten heel goed bekend te zijn met het werk van Humanitas. Tijdens de gesprekken bleek ze bijzonder geïnteresseerd in hoe koppelingen tussen deelnemers en vrijwilligers tot stand komen en ook in wat ze van elkaar leren. Vrijwilliger Timothy van Get a Grip gaf aan dat hij vooral had geleerd hoe je gesprekken kunt voeren en dat zijn deelnemer Soufiane hem wegwijs had gemaakt in diverse digitale tools. "Daar is hij goed in, want hij is jonger dan ik", vertelde Timothy lachend. Deelnemer Senora deed op haar beurt uit de doeken hoe ze dankzij Get a Grip heeft geleerd beter met haar geld om te gaan. "Vroeger wilde ik alles wat ik in een winkel zag kopen. Maar ik ben veel volwassener geworden en kan nu heel goed sparen." 

Deelnemer Leny van Tandem liet weten hoe blij ze is met het contact met vrijwilliger Gert. "Ik kwam weinig buiten omdat ik in een rolstoel zit. Maar nu neemt Gert me een keer per week mee naar buiten en gaan we heerlijk naar een terrasje. We doen ook elk jaar extra dingen. Zo zijn we naar een museum geweest en naar Scheveningen. En met de kerst naar een tuincentrum. Ik ben zo dankbaar dat dit bestaat. In vijf jaar tijd hebben Gert en ik een hele leuke band opgebouwd en ik hoop dat ik dit nog heel lang kan blijven doen." 

Jacqueline Kremer was de gastvrouw van het werkbezoek. Foto: Tanja Bouwhuis.

Vervolgens deelden twee jongeren hun ervaringen met het jongerenmaatjesproject Match en vertelden hoe belangrijk het voor ze is om iemand te hebben met wie kunnen ze praten over hun gevoelens en om leuke dingen mee te kunnen doen. 

Tot slot was er aandacht voor Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers en bleek deelnemer Maher heel blij te zijn dat er organisaties als vereniging Humanitas zijn, die nieuwkomers helpen hun weg te vinden. Volgens zijn vrijwilliger Henriette is de begeleiding in het begin heel intensief, omdat er bijvoorbeeld huisraad voor het nieuwe huis geregeld moet worden. "Daarna komt de geestelijke kant. Want dan zitten ze hier, ze komen uit een stroomversnelling, maar wat moeten ze doen in Nederland? Zo heb ik Maher kunnen helpen met het vinden van een opleiding." 

Na afloop van de levendige gesprekken greep koningin Máxima de gelegenheid aan om Humanitas te feliciteren met het 75-jarig jubileum en liet ze weten dat ze de vereniging nog eens 75 jaar toewenst omdat Humanitas naar haar mening heel belangrijk werkt doet en een grote rol speelt in de samenleving. 

Terug naar het nieuwsoverzicht