Helemaal Humanitas Prijs voor Tandem Nieuwkomers

De Helemaal Humanitas Prijs is dit jaar gewonnen door de activiteit Humanitas Tandem Nieuwkomers. Dat is bekendgemaakt tijdens de Helemaal Humanitas Dag op 29 maart. 

De Helemaal Humanitas Prijs wordt uitgereikt aan een Humanitas-project waarin de waarden van de vereniging helemaal tot hun recht komen en die aansluit op een actuele maatschappelijke vraag. 

Dit jaar waren drie activiteiten genomineerd: Gevaarlijke Liefde (voorlichting over sexting en jeugdprostitutie), Tandem Nieuwkomers (hulp bij het integreren voor nieuwkomers) en Lotgenoten Ex-mantelzorgers (Ex-mantelzorgers komen samen en delen hun verlies en ervaringen met lotgenoten). Wie de prijs krijgt is voor 50 procent bepaald door de jury en voor 50 procent door publieksstemmen via een online stemronde.

Evelien Tonkens (links), hoogleraar burgerschap en humanisering van de publieke sector en juryvoorzitter, reikt de prijs uit. 

Dit jaar is de prijs gewonnen door Tandem Nieuwkomers van de afdeling Lansingerland. Bij deze activiteit helpen vrijwilligers nieuwkomers bij het integreren in Nederland. Ze zorgen er onder meer voor dat hulp van verschillende instanties efficiënt verloopt. In de praktijk gebeurt dit niet altijd omdat de coördinatie vaak ontbreekt. Humanitas speelt in op dit gat in het zorgaanbod. Naast de vrijwilliger die met de nieuwkomers meeloopt, neemt een coördinator de regierol op zich. 

Ervaringsdeskundigen

Volgens de jury is Tandem Nieuwkomers helemaal Humanitas omdat het project een actueel thema behandelt en goed aansluit op het bestaande zorgaanbod binnen de gemeente. Daarnaast is de jury van mening dat het een goed doordachte en dynamische activiteit is, die veel teweeg heeft gebracht in een kort tijdsbestek.

Het prijzengeld, 8500 euro, wil Tandem Nieuwkomers gebruiken om een groep nieuwkomers op te leiden als ervaringsdeskundigen. Door over hun ervaringen in het land van herkomst en hun leven in Nederland te vertellen, kunnen de nieuwkomers eraan bijdragen dat inwoners van Lansingerland meer begrip voor hun situatie krijgen en eerder geneigd zijn om de nieuwkomers te accepteren en te helpen. De nieuwkomers zullen zich op hun beurt gehoord voelen, wat het zelfvertrouwen vergroot en het nemen van de regie over het eigen leven versterkt.

Terug naar het nieuwsoverzicht