Deskundige vrijwilligers

Vrijwilligers van Humanitas gaan altijd goed voorbereid aan de slag. Ze worden ondersteund met scholing en persoonlijke begeleiding.

Scholing: goed voorbereid

Al onze vrijwilligers zijn goed voorbereid. Ze volgen een basistraining en wonen relevante bijeenkomsten bij. En zo nodig krijgen ze ook één of meerdere vervolgtrainingen.

Lees meer over onze scholingen.

Begeleiding: persoonlijke ondersteuning

Vrijwilligers krijgen persoonlijke begeleiding van een coördinator. Bij hem of haar kunnen ze terecht met al hun vragen. Ook ondersteunt de coördinator door het organiseren van terugkombijeenkomsten waarin vrijwilligers elkaar ontmoeten.

Scholing vrijwilligers

Nazorg: we zijn er voor je

We hopen natuurlijk dat jouw tijd als vrijwilliger bij Humanitas leuk en plezierig is. Maar we zijn er ook voor je als dingen niet goed gaan, of tegenvallen. Het is belangrijk om samen de grenzen van het vrijwilligerswerk te bewaken. Daarom bieden we diverse soorten nazorg.

Soms kun je te maken krijgen met ingewikkelde of heftige zaken. Of misschien raakt de situatie van degene die jij helpt je zó, dat je er niet goed afstand van kunt nemen. Dan is het goed om te weten dat je bij je coördinator terechtkunt voor een luisterend oor of advies. Is je coördinator niet beschikbaar, dan kun je ook terecht bij iemand van je afdeling of district.

Wil je je ervaringen bespreken met iemand die meer op afstand staat? Ook dat kan. Speciaal daarvoor is er de nazorggroep. De leden van deze groep – vaak (oud-)coördinatoren of bestuursleden – hebben binnen en buiten Humanitas veel ervaring opgedaan in het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen.