Deskundige vrijwilligers

Vrijwilligers van Humanitas gaan altijd goed voorbereid aan de slag. Ze worden ondersteund met scholing en persoonlijke begeleiding.

Scholing: goed voorbereid

Al onze vrijwilligers zijn goed voorbereid. Ze volgen een basistraining en wonen relevante bijeenkomsten bij. En zo nodig krijgen ze ook één of meerdere vervolgtrainingen.

Lees meer over onze scholingen.

Begeleiding: persoonlijke ondersteuning

Vrijwilligers krijgen persoonlijke begeleiding van een coördinator. Bij hem of haar kunnen ze terecht met al hun vragen. Ook ondersteunt de coördinator door het organiseren van terugkombijeenkomsten waarin vrijwilligers elkaar ontmoeten.

Scholing vrijwilligers

We zijn er voor je

We hopen natuurlijk dat jouw tijd als vrijwilliger bij Humanitas leuk en plezierig is. Maar we zijn er ook voor je als dingen niet goed gaan, of tegenvallen. Soms is het wat onduidelijk of er informeel vrijwilligerswerk of professionele zorg nodig is. Of misschien raakt de situatie van degene die jij helpt je zó, dat je er niet goed afstand van kunt nemen. Het is daarom belangrijk om samen de grenzen van het vrijwilligerswerk te bewaken.

Om je hierbij te helpen bieden we diverse soorten bijeenkomsten. Maar ook kun je bij je coördinator terecht voor een luisterend oor of advies. Is je coördinator niet beschikbaar, dan kun je ook terecht bij iemand van je afdeling of district. Wil je je ervaringen bespreken met andere vrijwilligers? Ook dat kan. Speciaal daarvoor zijn er intervisie- en themabijeenkomsten.

Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, racisme, discriminatie of pesten, dan kun je altijd terecht bij één van onze vertrouwenspersonen. Alles wat je met een vertrouwenspersoon bespreekt blijft altijd strikt vertrouwelijk.