Feiten en cijfers

Jaarlijks helpen onze ruim 19.000 vrijwilligers zo'n 74.000 mensen hun leven een positieve draai te geven. Ze geven bijvoorbeeld steun na het verlies van een dierbare. Helpen de administratie weer op orde te krijgen. Of gaan op stap met kinderen van ouders die in de gevangenis zitten. Ze zijn maatjes die luisteren en meedenken.

Onze hulp bestaat uit meer dan 700 activiteiten. Alle activiteiten vallen onder zes thema's:

  • Eenzaamheid
  • Opvoeden
  • Opgroeien
  • Detentie
  • Thuisadministratie
  • Verlies

80,6 miljoen euro: de economische waarde van de hulp door onze vrijwilligers in 2019

7,6: het rapportcijfer dat onze vrijwilligers hun werk bij Humanitas geven

89 procent: percentage deelnemers dat Humanitas aanraadt aan familie en vrienden

29,5  miljoen: onze uitgaven in 2019

89 procent: Het percentage van de uitgaven dat we in 2019 aan onze activiteiten hebben besteed.