Organisatie

Onze geschiedenis

Al 76 jaar staan onze vrijwilligers klaar voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Humanitas werd vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht, op 31 mei 1945. In die tijd was de zorg voor elkaar vooral goed geregeld binnen kerkgenootschappen. Hoorde je daar niet bij, dan stond je er vaak alleen voor bij ziekte of andere problemen. Humanitas wilde op humanistische basis hulp bieden en er voor álle mensen zijn: niemand mocht meer tussen wal en schip belanden. Sindsdien hebben we ons steeds weer aangepast aan de tijd. Hoe? Dat lees je in dit uitgebreide overzicht van onze geschiedenis

Al vanaf dat prille begin baseren we ons op humanistische waarden: gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. In 1948 maakten we de omslag van een stichting naar de vereniging die we nu nog steeds zijn.

Feiten en cijfers

Jaarlijks helpen onze ruim 19.000 vrijwilligers zo'n 74.000 mensen hun leven een positieve draai te geven. Ze geven bijvoorbeeld steun na het verlies van een dierbare. Helpen de administratie weer op orde te krijgen. Of gaan op stap met kinderen van ouders die in de gevangenis zitten. Ze zijn maatjes die luisteren en meedenken.

Onze hulp bestaat uit meer dan 700 activiteiten. Alle activiteiten vallen onder zes thema's:

  • Eenzaamheid
  • Opvoeden
  • Opgroeien
  • Detentie
  • Thuisadministratie
  • Verlies

80,6 miljoen euro: de economische waarde van de hulp door onze vrijwilligers in 2019

7,6: het rapportcijfer dat onze vrijwilligers hun werk bij Humanitas geven

89 procent: percentage deelnemers dat Humanitas aanraadt aan familie en vrienden

29,5  miljoen: onze uitgaven in 2019

89 procent: Het percentage van de uitgaven dat we in 2019 aan onze activiteiten hebben besteed.

Organisatiestructuur

Er zijn ruim tachtig Humanitas-afdelingen, verdeeld over vijf districten met elk een eigen bestuur en een districtsmanager. Het Landelijk Bureau is gevestigd in Amsterdam.

Directie
Angelique van Dam is directeur van de vereniging Humanitas. Zij legt verantwoording af aan het hoofdbestuur. Lees hier meer over de ledenraad en het hoofdbestuur.

Directie, bestuur en ledenraad worden ondersteund door ruim 300 beroepskrachten.