Organisatie

Humanitas werd vlak na de oorlog opgericht, op 31 mei 1945. In die tijd was de zorg voor elkaar vooral goed geregeld binnen kerkgenootschappen. Hoorde je daar niet bij, dan stond je er vaak alleen voor bij ziekte of andere problemen. Humanitas wilde er voor álle mensen zijn: niemand mocht meer tussen wal en schip belanden.

Al vanaf dat prille begin baseren we ons op humanistische waarden: gelijkwaardigheid, behoud van regie over het eigen leven en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor een ander. In 1948 maakten we de omslag van een stichting naar de vereniging die we nu nog steeds zijn.

Organisatiestructuur

Eva Scholte is de directeur van de vereniging Humanitas. Zij legt verantwoording af aan hoofdbestuur. De ledenraad houdt toezicht op het hoofdbestuur en benoemt de leden van het hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur bestaat uit Marijke van Eck (voorzitter), Marc Koster (portefeuillehouder financiën), Jan Schermer (secretaris/plaatsvervangend voorzitter), Rob Detiger, Mary Geurts, Judith Metz en Theo van Oosten.

 

Organogram 2014

De Ledenraad is sinds 2014 actief. De 25 leden worden gekozen door de districtsraden. Directie, bestuur en ledenraad worden ondersteund door ruim 300 beroepskrachten.

Er zijn ruim tachtig Humanitas-afdelingen, verdeeld over vijf districten met elk een eigen bestuur en een districtsmanager. Het Landelijk Bureau staat in Amsterdam.